Wikipedija:Imenski prostor


Kao i svi vikiji koji koriste softver MediaWiki, Wikipedija ima 18 ugrađenih imenskih prostora: glavni imenski prostor, u kojem strane nemaju prefiks, i 17 dodatnih tipova, svaki sa svojim prefiksom. Takođe, postoje i 2 dodatna imenska prostora, sa svojim sopstvenim prefiksima.

Koncept imenskih prostora je sličan imenskim prostorima u programiranju i imenskim prostorima uopšte.

Osnovni imenski prostori uredi

Glavni imenski prostor ili imenski prostor članaka je podrazumevani imenski prostor i on ne koristi prefiks.

Imenski prostor projekta (prefiks Wikipedia:, takođe zvan i imenski prostor Wikipedia) je imenski prostor koji pruža informacije o Wikipediji i njenim bratskim projektima i o tome kako ih koristiti. Strana koju trenutno čitate se nalaze u imenskom prostoru projekta.

Imenski prostor portala (prefiks Portal:) je za čitalačke portale koji za cilj imaju da čitaocima olakšaju nalaženje i kretanje kroz članke vezane za određenu temu. Takođe može sadržavati poveznice ka bitnim Wikiprojektima (pogledajte, na primer, en:Portal:Cricket ili en:Portal:Association football). Imenski prostor portala i sa njim povezan imenski prostor za razgovor su dodatni imenski prostori u Wikipediji (podrazumevano ne dolaze sa MediaWiki softverom).

Imenski prostor korisnika (prefiks Korisnik:) je imenski prostor koji obezbeđuje strane za lične prezentacije korisnika Vikipedije, kao i pomoćne strane za ličnu upotrebu, na primer sa oznakama (bookmarks) ka omiljenim stranama. Ako na spisku skorašnjih izmena vidite da je korisnik pod imenom „Jimbo“ ažurirao neke strane, to korisničko ime nije veza na članak Jimbo nego na Korisnik:Jimbo (pogledajte Posebno:Listusers).

Imenski prostor MediaWiki (prefiks MediaWiki:) je imenski prostor koji sadrži tekstove sučelja (interfejsa), kao što su poruke i oznake poveznica. Oni se koriste za prilagođavanje lokalizacije (tj. lokalne verzije) poruka sučelja bez čekanja da se postavi nova LanguageXx.php datoteka. Svaka poruka i oznaka imaju posebnu stranu. Strane u ovom imenskom prostoru su podrazumevano zaštićene. Automatski napravljen spisak svih poruka sučelja se nalazi na Posebno:Allmessages.

Imenski prostor šablona (ranije deo imenskog prostora MediaWiki) se koristi za definisanje standardnih tekstova koji su podesni za dodavanje unutar strana, bilo sam tekst u trenutku dodavanja ili referenca na tekst u trenutku pregleda strane. Potonje je način da se efektivno automatski promene sva takva pojavljivanja standardnog teksta i to prostim uređenjem strane na kojoj je tekst definisan. Oni su navedeni kao Wikipedia:Šabloni poruka i Wikipedia:Šabloni navigacije. Većina (strana) ovog tipa nije zaštićena.

Imenski prostor kategorija sadrži kategorije strana, gde svaka prikazuje spisak strana u toj kategoriji i opcioni dodatni tekst.

Imenski prostor Pomoć je skoro pridodat. Strane pomoći su se ranije nalazile u imenskom prostoru Vikipedija i Meta, i u nekoj budućnosti će biti premeštene u ovaj imenski prostor, ali ovaj imenski prostor još uvek nije uveden na svim projektima Vikimedije.V

Imenski prostori razgovora uredi

Izuzev posebnih strana, svaki imenski prostor ima i pridruženi imenski prostor razgovora. Imenski prostori razgovora se označavaju dodavanjem razgovor: (za glavni) ili razgovor o: (za ostale) normalnom prefiksu (i po potrebi promenom u padežu). Na primer, imenski prostor razgovora povezan sa glavnim imenskim prostorom ima prefiks Razgovor:, dok imenski prostor razgovora povezan sa imenskim prostorom korisnika ima prefiks Razgovor sa korisnikom: Većina strana u imenskom prostoru razgovora se koristi za raspravu o promenama na odgovarajućoj strani u povezanom imenskom prostoru. Strane u imenskom prostoru razgovora sa korisnikom se koriste za ostavljanje poruka određenim korisnicima. Imenski prostor razgovora sa korisnikom je poseban utoliko što će, kad god neko promeni stranu za razgovor nekog korisnika, taj korisnik videti kutijicu sa obaveštenjem „Imate novih poruka“ na svakoj strani koju pregleda, sve dok ne poseti svoju stranu za razgovor.

Virtuelni imenski prostori uredi

Postoje dva virtuelna imenska prostora za koje ne postoje odgovarajuće strane smeštene u bazu podataka.

Imenski prostor Posebno: se sastoji od strana (zvanih posebne strane) koje software stvara na zahtev, kao što je to strana Skorašnje izmene. Na ove strane je moguće povezati isto kao i na ostale, sa [[Posebno:Recentchanges]], osim kada imaju i parametre; tada mora da se da pun URL, kao za spoljašnju poveznicu. Na primer //sh.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Recentchanges&days=3&limit=10, koje vraća 10 najskorijih izmena.

Preusmerenje (redirekt) na Posebnu stranu se ne preporučuje zato što dovodi do komplikacija (tekst na Meti).

Imenski prostor Medija: se može koristiti za direktno povezivanje ka slici ili zvučnom odlomku, umesto ka strani sa opisom slike. Pogledajte šta je gore napisano za Slika: imenski prostor.

Nestandardni imenski prostori uredi

Talk:Wikipedia:Namespace je primer nestandardnog (i nepreporučljivog) imena strane za razgovor, o kojoj se detaljnija rasprava vodi na m:Talk:En:Talk:Wikipedia:Namespace; strana koja je sama po sebi posebna, zato što je poveznica koja bi trebalo da bude ka odgovarajućem članku na Meti zapravo interviki poveznica ka nestandardnoj strani za razgovor na engleskoj Vikipediji.

Imenski prostor Image:Image: nikada nije bio standardan, i počev od verzije 1.3 softvera MediaWiki, nije više funkcionalan.

Nabrajanje uredi

16+2+2 imenskih prostora u Vikipediji je prikazano ovde zajedno sa promenljivama koje se odnose na njih.

{{ns:-2}} Mediji
{{ns:-1}} Posebno
{{ns:0}} (glavni imenski prostor, za obične članke Vikipedije)
{{ns:1}} Razgovor (strane za razgovor za obične članke Vikipedije)
{{ns:2}} Korisnik
{{ns:3}} Razgovor s korisnikom
{{ns:4}} Wikipedija
{{ns:5}} Razgovor o Wikipediji
{{ns:6}} Datoteka
{{ns:7}} Razgovor o datoteci
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} Razgovor o MediaWikiju
{{ns:10}} Šablon
{{ns:11}} Razgovor o šablonu
{{ns:12}} Pomoć
{{ns:13}} Razgovor o pomoći
{{ns:14}} Kategorija
{{ns:15}} Razgovor o kategoriji
{{ns:100}} Portal
{{ns:101}} Razgovor o portalu

Svi imenski prostoru u ovoj listi sa pozitivnim brojem ili nulom su pretraživi. Izuzetno, imenski prostori Mediji i Posebno nisu pretraživi.