Turci su euroazijski narod, dio turkijske jezične grupe, porijeklom od starih Seldžuka (Seljuks), jedne grane Oguza, koji su se nakon 1071. pod vodstvom Alp-Arslana, u bici na Mazinkertu potukavši bizantsku vojsku, uskoro počeli širiti prema Anatoliji. Jedan od poglavica, Osman, osamostalio se u 14. stoljeću i provalio u Anatoliju, gdje je nastala današnja Turska, a kasnije prodiru i na Balkan. Ima ih oko 60 miliona pripadnika, koji žive raspoređeni na dva kontinenta. Najveći dio ih živi u Maloj Aziji (Turska sa oko 49 miliona), na Balkanu, i to u: Bugarskoj (815.000), Grčkoj (130.000), Makedoniji (81.000), Rumunjskoj (150.000), Bosni i Hercegovini (50.000), te preko 150.000 u zemljama nasljednicama bivše Jugoslavije, kao i na Cipru (135.000).

Turci
Neki od poznatih ili plodnih Turaka širom svijeta
Ukupno pripadnika
74-92 000 000
Značajna područja naseljavanja
Turska, Kipra, Evropa, SAD, Kanada
Jezik
Turski jezik
Turska zastava

Veći dio Turaka živi u Iraku (200.000 do 300.000), Siriji (100.000) kao i u dijelu zemalja Azije, gdje se zovu Turkmeni.

Više od tri miliona Turaka žive u zapadnoj Evropi, od čega samo 1,2 miliona u Njemačkoj. Turci su sunitski muslimani.

Prvi se put spominju u 6. stoljeću, a potomci su turskih naroda, koji su u 11. stoljeću prodrli u Anatoliju, mješajući se postupno sa ostalim narodima u tom dijelu svijeta: Arapima na jugu i jugozapadu, Perzijancima na jugoistoku, Grcima na zapadu, Armencima i Kurdima na istoku, te Gruzijcima na sjeveroistoku, a dijelom i sa Slavenima na jugoistoku Evrope. Današnja Turska poznaje ne samo Turke kao svoje državljane: ona se isto tako diči svojom jakom dijasporom, ali i »etničkim Turcima« (Turcima u etničkom smislu), koji su ustvari regionalna manjina.