Reč dijaspora (rasuto seme) grčkog je porekla i označava pripadnike jednog naroda koji žive odvojeno od matice. Prvobitno se odnosila na Grke koji su osnivali kolonije širom Sredozemlja, ali od kraja prvog veka naše ere ova reč biva posebno vezana za Jevreje. Posle neuspelog ustanka protiv Rimljana desetine hiljada njih je krenulo u izgnanee

V. takođeUredi