Srpska narodna stranka (Hrvatska)

Srpska narodna stranka je politička stranka u Hrvatskoj koja zastupa interese srpske etničke zajednice. Njen trenutni predsjednik je Milan Rodić.

Osnovana je početkom 1991. godine od strane pripadnika srpske manjine na čelu s Milanom Đukićem koji se nisu slagali sa secesionističkom politikom Srpske demokratske stranke, odnosno stvaranjem Republike Srpske Krajine. S izbijanjem rata postala je stranka koja je zastupala interese Srba na područjima pod kontrolom hrvatske vlasti.

Stranka je ubrzo dobila povlašten tretman u državnim medijima, a Đukić je dobio dužnost pomoćnika ministra unutarnjih poslova i savjetnika predsjednika Franje Tuđmana. Na parlamentarnim izborima 1992. godine SNS nije uspjela probiti plafon od 3 % za ulazak u Sabor. Međutim, presudom Ustavnog suda 3 njena zastupnika, uključujući Đukića, su dobila saborske mandate jer na listama drugih dviju stranaka koje su prešle prag - SDP i HNS - nije bilo dovoljno zastupnika srpske nacionalnosti da ispune kvotu koju je propisivao tadašnji Ustavni zakon o pravima manjina. Ustavni sud je mandate prepustio SNS-u, iako je ispred te stranke po broju glasova a sa srpskim zastupnicima bila SDU, obrazloživši to time da SNS kao "etnička stranka" ima jače pravo na "etničke mandate".

Milan Đukić je ubrzo nakon toga postao potpredsjednik Sabora, a SNS dobio nadimak "Stranka Tuđmanovih Srba", s obzirom da je uvijek podržavao HDZ i vladu, a nikada opoziciju. Ta se percepcija promijenila pred kraj rata, kada je SNS počeo sve više kritizirati odnos vlasti prema srpskoj manjini.

Nakon reintegracije Podunavlja, SNS se za glasove Srba morao boriti sa Samostalnom demokratskom srpskom strankom koja ju je postupno marginalizirala.

Godine 2000. u Avgustu na izvanrednim lokalnim izborima SNS-u je uspjelo u općini Donji Lapac formirati većinski srpsku (SNS-ovu većinu) vlast - prvi takav slučaj u Hrvatskoj nakon završetka rata. Međutim, već na izborima 2003. SNS je izgubio parlamentarni status.

Eksterni linkovi uredi