Socijaldemokratska unija (Hrvatska)

Socijaldemokratska unija (SDU) je lijevo orijentirana politička stranka u Hrvatskoj.

Osnovana je 1992. godine od strane poznatog lijevo orijentiranog ekonomista Branka Horvata. Tada je bila jedna od rijetkih stranaka lijevog predznaka i jedina koja se neposredno nakon raspada Jugoslavije i trajanja rata javno zalagala za obnovu ekonomskih, kulturnih i drugih veza s bivšim republikama SFRJ.

Usprkos marginalizacije i usprkos toga što nije uspjela probiti plafon od 2 %, SDU je imala razloga očekivati ulazak u Sabor nakon izbora 1992. godine, s obzirom da su njeni kandidati ispunjavali etničku kvotu Srba, predviđenu tadašnjim Ustavnim zakonom o pravu manjina. Međutim, Ustavni sud je posebnim mišljenjem ta mjesta prepustio Srpskoj narodnoj stranci zaključivši da ona, kao "etnička stranka" na to polaže veće pravo.

Taj neuspjeh nije obeshrabrio SDU, koja je 1993. uspjela osvojiti nekoliko mjesta na lokalnim izborima. Iste je godine toj stranci pristupio i živopisni saborski zastupnik Vladimir Bebić te joj na izborima 1995. uspio udvostručiti broj glasova. Međutim, tada je izborna kvota povišena na 5 % te je SDU ostala van Sabora.

Nakon toga je SDU postepeno marginalizirana, a 2007. se zajedno s još nekoliko manjih ljevičarskih stranaka ujedinila u Ljevicu Hrvatske.