Spisak načelnika Generalštaba JNA

Savezni sekretari za narodnu odbranu (1945-1992)

uredi
Ime Početak mandata Kraj mandata
Maršal Josip Broz Tito 1945 1953
General armije Ivan Gošnjak 1953 1967
General armije Nikola Ljubičić 1967 1982
Admiral-flote Branko Mamula 1982 1988
General armije Veljko Kadijević 1988 1992
General-pukovnik Blagoje Adžić vd. 1992 1992
General-pukovnik Života Panić vd. 1992 1992
  • vd.= vršilac dužnosti

Načelnici Generalštaba JNA (1945-1992)

uredi
Ime Početak mandata Kraj mandata
General-potpukovnik Arso Jovanović 1. mart 1945. 15. septembar 1948.
General-pukovnik Koča Popović 15. septembar 1948. 27. januar 1953.
General-pukovnik Peko Dapčević 27. januar 1953. 29. april 1955.
General-pukovnik Ljubo Vučković 29. april 1955. 16. jun 1961.
General-pukovnik Rade Hamović 16. jun 1961. 15. jun 1967.
General-pukovnik Miloš Šumonja 15. jun 1967. 5. januar 1970.
General-pukovnik avijacije Viktor Bubanj 5. januar 1970. 15. oktobar 1972.
General-pukovnik Stane Potočar 15. oktobar 1972. 10. jul 1979.
Admiral Branko Mamula 10. jul 1979. 5. maj 1982.
General-pukovnik Petar Gračanin 5. maj 1982. 1. septembar 1985.
General-pukovnik Zorko Čanadi 1. septembar 1985. 15. septembar 1987.
General-pukovnik Stevan Mirković 15. septembar 1987. 29. septembar 1989.
General-pukovnik Blagoje Adžić 29. septembar 1989. 27. februar 1992.
General-pukovnik Života Panić 27. februar 1992. 26. maj 1993.*