Liberalno-demokratska partija (Srbija) - Drugi jezici