Serija Liberalizam,
dio serije članaka o politici
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Liberalizam je zajednički naziv za političke ideologije koje se zalažu za kapitalističko državno uređenje kojem je cilj što je moguće veća sloboda pojedinca postignuta kroz demokratski proces pod zaštitom pravne države. Doktrina koja je nastala u borbi mlade građanske klase protiv ograničenja (prvenstveno ekonomsko-trgovačkih, a zatim i religiozno-moralnih) ograničenja feudalizma, Nastao je kao antiteza apsolutizmu, a izražen u ideji slobodoumlja, koja traži individualnu slobodu izražavanja, mišljenja po savjesti, protiv svake konzervativne tradicije. Prosvjetiteljstvo, racionalizam i individualizam mislilaca 17. i 18. st. (naročito Spinoze, Grotiusa, Montesqueua i feanc. enciklopedista) idejna su i filozofska osnova kasnijih liberalnih stremljenja koja su se očitovala u raznim revolucionarnim pokretima. Kao politička doktrina i praksa liberalizam je vezan i ograničen jednom fazom kapitalističkog razvoja u kojoj je neko vrijeme predstavljao progresivni duhovni borbeni pokret, a kasnije poprimio (u obliku raznih liberalnih partija i individualno intelektualiziranje) konervativne karakteristike, u dogmatsku apologetiku kapitalističkog poretka.

Jedna od alternativnih definicija liberalizam navodi kao ideologiju kojoj je cilj postizanje slobode pojedinca na račun društvene jednakosti i društvene stabilnosti.

Liberalizam se najčešće dijeli na ekonomski liberalizam - zalaganje za što manje državne intervencije u ekonomiji - te socijalni liberalizam - nezadiranje države u privatni život pojedinca.

Liberalizam se ponekad definira i kao otvorenost prema novim idejama i društvenom eksperimentiranju, nasuprot konzervativizma koji se zalaže za držanje na tradicionalnim principima.

Etimologija i korištenje naziva kroz historiju uredi

Trendovi unutar liberalizma uredi

Komparativni utjecaji uredi

Razvoj liberalne misli uredi

Porijeklo liberalne misli uredi

Revolucionarni liberalizam uredi

Raskoli unutar liberalizma uredi

Uloga države uredi

Liberalizam i demokracija uredi

Liberalizam i radikalizam uredi

Vidi takođe: Radikalizam

Liberalizam i Velika depresija uredi

Liberalizam protiv totalitarizma uredi

Liberalizam poslije drugog svjetskog rata uredi

Suvremeni liberalizam uredi

Platforme liberalnih stranaka uredi

Sloboda uredi

Demokracija uredi

Glavni članak: Liberalna demokracija

Građanska prava uredi

Glavni članak: Građanska prava

Vladavina zakon uredi

Neutralna vlast uredi

Jednakost uredi

Slobodno tržište uredi

Glavni članak: Ekonomski liberalizam

Zaštita okoline uredi

Glavni članak: Zeleni liberalizam

Međunarodni odnosi uredi

Konzervativni liberalizam uredi

Liberalni konzervativizam uredi

Liberalna teorija međunarodnih odnosa uredi

Neoliberalizam uredi

Glavni članak: Neoliberalizam

Liberalizam i socijaldemokracija uredi

Kritike liberalizma uredi

Eksterni linkovi uredi