Otvori glavni meni

Onesikrit iz Astipaleje (grč. Ὀνησίκριτος; Astipaleja je verovatno bio gradić na ostrvu Egini) bio je antički grčki istoriograf i pripadnik kiničkog pravca u antičkoj filozofiji, učenik Diogena iz Sinope i vrhovni krmanoš u mornarici Aleksandra Velikog. Tokom plovidbe 325–324. godine stare ere bio je jedan od oficira podređenih Nearhu sa Krita, koji je u svom spisu O plovidbi duž indijske i persijske obale opisao njihova međusobna razmimoilaženja i razmirice. Onesikrit je kasnije napisao jedan, danas izgubljeni, enkomijski spis o Aleksandru Velikom, za koji se pričalo da uglavnom daje sasvim fiktivne podatke, i za koji je kao uzor možda poslužila Ksenofontova Kirupedija. Fragmenti koji su sačuvani odnose se na Indiju, posebno na brahmansku filozofiju i na Muzikanovo kraljevstvo, koje je Onesikrit opisao kao egalitarnu utopiju. Onesikrit je prvi antički pisac koji je opisao Cejlon, a njegov opis Indijskog okeana poklapa se sa opisom koji je ostavio Nearh, a možda je poslužio i kao uzor za Nearhov opis.

Eksterni linkoviUredi