Historiografija

Historiografija ili istoriografija, društvena nauka o istoriji i istorijskoj metodologiji. Izraz historiografija se može odnositi i na istorijske radove sa određenom specifičnom tematikom. Proučavanje istoriografije nije direktno istraživanje događaja iz prošlosti već promena u interpretaciji tih događaja u delima pojedinih istoričara.