Metrokle (rođen oko 300. god. st. e.) bio je antički grčki filozof, pripadnik kiničke škole u okviru antičke filozofije. Bio je učenik Aristotelovog Likeja, ali je kasnije postao pristalica Kratesa iz Tebe, koji se oženio Metroklovom sestrom Hiparhijom.

Priču o Metroklovom prelasku na kinicizam donosi nam Diogen Laertije, ali ta priča ne mora biti u potpunosti tačna, s obzirom na to da je ovaj doksograf živeo vekovima nakon Metrokla. Prema jednoj verziji te priče, Metrokle je navodno, dok je držao neki javni govor, nehotice pustio vetar te nakon toga postao tako posramljen i uznemiren, da se zatvorio u svoju kući, odbio da dalje iz nje izlazi te pokušao da izvrši samoubistvo gladovanjem. Međutim, u posetu mu je došao Krates, koji mu je objasnio da je ono što se dogodilo sasvim prirodno te da se nema čega stideti. Kada je sam Krates takođe pustio vetar kako bi pokazao da je to potpuno prirodno, Metrokle je odlučio da se ostavi stida.

Ova priča odslikava kiničarsko odbacivanje društvenih konvencija i vođenje života "u skladu s prirodom". Istovremena, ova priča predstavlja i tipičan primer upotrebe humora od strane kiničara kako bi se izvukla neka moralna pouka: Metrokla ne uveravaju Kratesovi razumski argumenti, nego zapravo sama Kratesova akcija, nepristojna ali prirodna i smešna.

Metrokle je umro u dubokoj starosti. Njegov učenik bio je Menip iz Gadare.

Eksterni linkovi uredi


Presokratska filozofija > Sokratska filozofija > Helenističko-rimska filozofija

Sokrat

Kinička škola : Antisten - Diogen iz Sinope - Monim - Onesikrit - Krates iz Tebe - Hiparhija - Metrokle - Menip - Bion - Kerkid

Kirenska škola : Aristip iz Kirene - Ptolemej iz Etiopije - Antipatar iz Kirene - Toodor Ateista - Hegesija

Megarska škola : Euklid iz Megare - Diodor Kron - Ihtija - Pasikle - Trazimah - Klinomak - Eubulid - Stilpon - Apolonije Kron - Eufant - Brison - Aleksin

Elidska škola : Fedon iz Elide - Menedem iz Eretrije

Platon