Mreža univerziteta Balkana

Mreža univerziteta Balkana u svome je sadašnjem obliku nastala nakon raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u toku implementacije Bolonjskoga procesa. Svrha umrežavanja je razmjena iskustava i znanja u istraživačkom radu i kvalitetnom podučavanju., međusobnno priznavanje kvalifikacija, podsticanje profesorske i studentske mobilnosti među institucijama i korišćenje potpora za studentske razmjene. Uz bilateralne susrete među univerzitetima, organiziraju se i rotirajuće konferencije među univerzitetima koji sudjeluju u ovom obliku suradnje.

Univerziteti članovi mreže Uredi

Država Institucije
  Albanija Univerzitet u Tirani
Univerzitet Epoka
Univerzitet Eqerem Çabej
Univerzitet u Korçai
Univerzitet Luigj Gurakuqi
  Bosna i Hercegovina Univerzitet u Sarajevu
Sveučilište u Mostaru
Univerzitet u Tuzli
Univerzitet u Zenici
  Bugarska Američki univerzitet u Bugarskoj
Burgas slobodni univerzitet[1]
Univerzitet sv. Kliment Ohridski u Sofiji
Državni univerzitet bibliotekarskih studija
Tehnički univerzitet u Varni
Tehnički univerzitet u Gabrovu
Medicinski univerzitet u Varni
Univerzitet Shumen Episkop Konstantin Preslavski
Univerzitet prehrambene tehnologije[2]
Slobodni univerzitet u Varni[3]
  Hrvatska Sveučilište u Zadru
Sveučilište u Zagrebu
  Kipar Evropski univerzitet u Lefki
  Grčka Aristotlov univerzitet u Solunu
Makedonski univerzitet
Jonski univerzitet
Demokritov univerzitet u Trakiji
Tesalijski univerzitet
   Kosovo* Univerzitet u Prištini (Kosovska Mitrovica)
Ilirski kraljevski univerzitet[4]
  Makedonija FON univerzitet
Univerzitet svetog Ćirila i Metodija
Državni univerzitet u Tetovu
Internacionalni balkanski univerzitet
Univerzitet sv. Kliment Ohridski, Bitola
South East European University
  Moldavija Comrat State University
  Crna Gora Mediteranski univerzitet
Univerzitet Crne Gore
  Rumunija Univerzitet Babeș-Bolyai
  Srbija Univerzitet u Beogradu
Univerzitet umetnosti u Beogradu
Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Nišu

Univerzitet u Kragujevcu
Univerzitet u Novom Pazaru
Državni univerzitet u Novom Pazaru

  Turska Trakya University
Dokuz Eylül University
Galatasaray University
Univerzitet u Istanbulu
Namik Kemal University
Fırat University
Süleyman Demirel University
Atatürk University
University of Bozok[5]
Kirklareli University[6]
Çanakkale Onsekiz Mart University

Izvori Uredi

*Kosovo je predmet spora između vlasti Republike Srbije koje smatraju Kosovo sastavnim dijelom Srbije i predstavnika vlasti samoproglašene Republike Kosovo koja realno kontrolira veliki dio regije, ali koju ne priznaje više od polovice članica UN-a.