Univerzitet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu je univerzitet smešten u Novom Sadu, glavnom gradu Autonomne pokrajine Vojvodine i drugom po veličini gradu u Srbiji. Osnovan je 28. juna 1960. Danas se sastoji iz 14 fakulteta smeštenih u četiri velika grada Autonomne pokrajine Vojvodine: Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu i Somboru. Univerzitet u Novom sadu je drugi po veličini među šest državnih univerziteta u Srbiji.

Univerzitet u Novom Sadu
Универзитет у Новом Саду
lat. Universitas Studiorum Neoplantensis
Logo univerziteta
Historija
Osnivanje1960.
Generalno
Vrstadržavni univerzitet
Administracija
RektorProf. dr Dejan Jakšić
Akademsko osoblje3.711[1]
Studenti
Broj studenata50.358[1]
Lokacija
Sjedište
  – grad
  – država

Novi Sad
 Srbija
Kampusurbani kampus
Službene stranice
www.uns.ac.rs

Osnivanje Univerziteta

uredi

Univerzitet u Novom Sadu je osnovan 28. juna 1960. godine i obuhvata fakultete koji su locirani u četiri grada AP Vojvodine: Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Sombor.

Univerzitet čine, po redosledu osnivanja, sledeći fakulteti:

Sedište Univerziteta

uredi

Univerzitet se nalazi u univerzitetskom kampusu, površine 259,807 m², na levoj obali Dunava, u neposrednoj blizini centra grada Novog Sada. Pored administrativne zgrade Univerziteta, u univerzitetskom kampusu nalaze se fakulteti, studenski centar sa dva studentska doma i centralnim studenskim restoranom, hotel sa apartmanima za privremeni smeštaj mladih nastavnika i saradnika, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, sportsko – rekreativni sadržaj i mnoge naučne, stručne, kulturne, inofrmativne, sportske i slične studenske organizacije, kao i veoma lep studentski trg.

Od 14 fakulteta koji čine Univerzitet u Novom Sadu, 9 fakulteta ima sedište u Novom Sadu, od kojih je 7 smešteno u univerzitetskom parku: Filozofski, Poljoprivredni, Tehnološki, Pravni, Fakultet tehničkih nauka, Prirodno-matematički i Fakultet za fizičku kulturu, dok se Medicinski fakultet nalazi u krugu Kliničkog centra, a Akademija umetnosti na Petrovaradinskoj tvrđavi.

U sastavu Univerziteta su i 5 fakulteta koji nemaju sedište u Novom Sadu: Ekonomski, Građevinski fakultet i Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku imaju sedište u Subotici, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu, a Pedagoški fakultet u Somboru.

Organizacija Univerziteta i upravljanje

uredi

Pored fakulteta koji su u sastavu Univerziteta, strukturu unutrašnje organizacije Univerziteta čine: 1) Rektorat 2) Sekretarijat 3) Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i razvojna istraživanja za potrebe privrede - ACIMSI 4) Centralna biblioteka 5) Centar za informacione tehnologije - CIT-UNS.

Organi upravljanja na Univerzitetu su rektor i Savet Univerziteta. Stručni organ Univerziteta je Nastavno-naučno veće. Pomoćni organi Nastavno-naučnog veća su: Savet eksperata za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, stručna veća univerzitetskih centara, komisije i odbori za pojedina pitanja nastave i naučnog rada. Rektoru u radu pomažu prorektori i generalni sekretar Univerziteta. Radi razmatranja i zauzimanja stavova o pitanjima iz svog delokruga, kao i radi ostvarivanja međusobne saradnje, koordinacije i usklađivanja rada fakulteta, rektor formira Kolegijum Univerziteta kao savetodavno telo. Kolegijum čine rektor, prorektori, generalni sekretar i dekani svih fakulteta koji čine Univerzitet. Stručne poslove Univerziteta i zajedničke stručne poslove za Univerzitet i fakultete obavljaju zaposleni u Sekretarijatu Univerziteta.

U okviru Univerziteta organizovani su: Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Univerzitetski centri za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja, Centralna biblioteka i Akademska računarska mreža Univerziteta.

Rektori Univerziteta u Novom Sadu

uredi
 • Prof. dr Lazar Stojković (mandatni period 1960–1963)
 • Prof. dr Toša Tišma (mandatni period 1963–1967)
 • Prof. dr Dragoljub Dimković (mandatni period 1967–1971)
 • Prof. dr Petar Drezgić (mandatni period 1971–1975)
 • Prof. dr Slavko Borojević (mandatni period 1975–1977)
 • Prof. dr Bogoljub Stanković (mandatni period 1977–1979)
 • Prof. dr Dušan Jakšić (mandatni period 1979–1983)
 • Prof. dr Zoran Stojanović (mandatni period 1983–1987)
 • Prof. dr Dragutin Zelenović (mandatni period 1987–1989)
 • Prof. dr Jevrem Janjić (mandatni period 1989–1991)
 • Prof. dr Dragoslav Herceg (mandatni period 1991–1996)
 • Prof. dr Olga Hadžić (mandatni period 1996–1998)
 • Prof. dr Svetolik Avramov (mandatni period 1998–2000)
 • Prof. dr Fuada Stanković (mandatni period 2001–2004)
 • Prof. dr Radmila Marinković-Nedučin (mandatni period 2004– 2009)
 • Prof. dr Miroslav Vesković (mandatni period 2009–2014)
 • Prof. dr Dušan Nikolić (mandatni period 2015–2018)
 • Prof. dr Dejan Jakšić (od 2018 - u toku)

Nastavnici, saradnici i istraživači

uredi

Nastavu na Univerzitetu i fakultetima izvode nastavnici i saradnici izabrani u zvanja utvrđena zakonom. Naučnu i umetničku delatnost obavljaju istraživači izabrani u istraživačka i naučna zvanja koja su utvrđena zakonom i umetnički saradnici. Na Univerzitetu se stiče specijalizacija, magistratura i doktorat nauka iz interdisciplinarnih i multidisciplinarnih naučnih oblasti i dodeljuje počasni doktorat nauka. Rektor Univerziteta promoviše doktore nauka koji su doktorat stekli na Univerzitetu i fakultetima. Posebnu pažnju Univerzitet posvećuje nastavnom i naučnom podmladku. Da bi stvorio što bolje uslove za rad i razvoj, Univerzitet obezbeđuje privremeni smeštaj za oko 150 mladih nastavno-naučnih radnika sa porodicima u dva namenski izgrađena objekta.

Univerzitet u Novom Sadu je obrazovna, naučna i umetnička ustanova. Osnivač Univerziteta je Republika Srbija. Univerzitet posluje sredstvima u državnoj svojini. Delatnost, organizacija i upravljanje, kao i način finansiranja Univerziteta uređeni su Statutom Univerziteta u skladu sa zakonom. Univerzitet i fakulteti u njegovom sastavu imaju obrazovnu i naučnu autonomiju.

Vidi još

uredi

Izvori

uredi

Spoljašnje veze

uredi


Univerzitet u Novom Sadu
Novi Sad: Filozofski fakuletPoljoprivedni fakultetPravni fakultetTehnološki fakultetFakultet tehničkih naukaMedicinski fakultetPrirodno-matematički fakultetAkademija umetnostiFakultet fizičke kulture
Subotica: Ekonomski fakultetGrađevinski fakultetUčiteljski fakultet (na mađarskom jeziku)
Zrenjanin: Tehnički fakultet
Sombor: Pedagoški fakultet