Sveučilište u Mostaru

Sveučilište u Mostaru (lat. Universitas studiorum Mostariensis) u Bosni i Hercegovini jedino je sveučilište izvan Hrvatske na kojem se nastava odvija na hrvatskom jeziku. Osnovano je 1977. godine kao Univerzitet Džemal Bijedić, iz koga se izdvojilo za vrijeme rata u BiH, te uzurpiralo imovinu na prostoru pod kontrolom HVO-a. Njene članice su deset fakulteta, jedna umjetnička akademija, šest instituta, Studentski centar, Sveučilišna knjižnica i Studentski zbor.

Povijest

uredi

Sveučilište u Mostaru ima dugu prošlost. Njegova je prethodnica, franjevačka teologija, prva visoka škola u Mostaru i Hercegovini, utemeljena 1895. godine. Sredinom 20. stoljeća u Mostaru je osnovana Viša pedagoška škola, a potom i Visoka tehnička škola strojarske struke. On su bile zametci današnjega sveučilišta.

Mostar je 1977. postao samostalno visokoučilišno središte s više fakulteta i viših škola odvajajući se od Univerziteta u Sarajevu i osnivajući Sveučilište "Džemal Bijedić". Usprkos značajnim razaranjima sveučilišnih objekata i općoj pogibelji za studente i nastavnike, Sveučilište nije prekidalo svoje aktivnosti tijekom čitavoga rata (1992.–1995.). Sredinom devedesetih dolazi do otvaranja novih fakulteta i znanstveno-istraživačkih instituta.

Implementacija Bolonskog procesa

uredi

Od akademske 2005./2006. godine nastava se na Sveučilištu izvodi po nastavnim planovima i programima usuglašenim s odredbama Bolonjske deklaracije.

Sredinom 2003. godine Sveučilište u Mostaru je kao prvo sveučilište iz BiH apliciralo za sudjelovanje u programu institucionalne evaluacije Europske asocijacije sveučilišta (EUA -Institutional Evaluation Programme). Uspješan završetak institucionalne evaluacije u rujnu 2004. nedvojbeno predstavlja značajnu referencu i iskorak za Sveučilište u Mostaru na putu ka potpunom uključivanju u Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA).

Fakulteti

uredi

Najmlađe ustrojbene jedinice Sveučilišta su Filozofski fakultet i Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti koji su nakon transformacije Pedagoškog fakulteta počeli sa radom u akademskoj godini 2005./2006.

U sastavu Sveučilišta u Mostaru djeluju:

 1. Agronomski fakultet
 2. Ekonomski fakultet
 3. Pravni fakultet
 4. Filozofski fakultet
 5. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 6. Fakultet strojarstva i računarstva
 7. Građevinski fakultet
 8. Medicinski fakultet
 9. Fakultet zdravstvenih studija
 10. Farmaceutski fakultet
 11. Akademija likovnih umjetnosti

Svi fakulteti imaju svoje sjedište u Mostaru, izuzevši Akademije likovnih umjetnosti, čije je sjedište u Širokom Brijegu.

Dio fakulteta imaju svoje odjele u Srednjoj Bosni i Bosanskoj Posavini, gdje se održava jedan dio nastave.

Instituti

uredi

U sklopu Sveučilišta djeluju slijedeći znanstvenoistraživački instituti:

 1. Ekonomski institut
 2. Institut za građevinarstvo
 3. Institut za strojarstvo
 4. Institut za hrvatski jezik, književnost i povijest
 5. Pravni institut
 6. Institut za latinitet

Hrvatsko sveučilište u Bosni i Hercegovini

uredi

Sveučilište u Mostaru je sveučilište u Bosni i Hercegovini na kojem je u službenoj uporabi hrvatski jezik. Istodobno, ono je otvoreno za sve studente i profesore bez obzira na njihovu nacionalnu, vjersku, rasnu i spolnu pripadnost sukladno temeljnim vrijednostima akademskog duha humanizma, multikulturalnosti, znanstvene istine, solidarnosti i dijaloga koje promiču sveučilišta kao izvorišta znanosti i visokoga školstva. Sveučilište u Mostaru ima tjesnu suradnju s Univerzitetom u Sarajevu, Sveučilištem u Zagrebu, Splitu, te Rijeci.

Uprava Sveučilišta

uredi

Rektor i rektorat

uredi

Rektorat se nalazi u središtu Mostara na adresi Trg Hrvatskih Velikana 1.

Prorektori

uredi

Pomoćnici rektora

uredi

Studentski zbor

uredi

Studentski zbor Sveučilišta u Mostaru je najviše predstavničko tijelo studenata. Studentski izbori se provode svake godine, kada studenti biraju svog predstavnika u Fakultetsko vijeće. Predstavnici svih godina jednog fakulteta biraju predsjednika i dopredsjednika podružnice Studentskog zbora tog fakulteta koji predstavljaju fakultet u Predsjedništvu Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru.

Predsjedništvo Studentskog zbora Sveučilišta bira predsjednika i zamjenika predsjednika, kao i glavnog tajnika. Predsjednik i zamjenik predsjednika Studentskog zbora su članovi Senata Sveučilišta gdje zastupaju interese studenata Sveučilišta.

Poveznice

uredi

Vanjske veze

uredi