Hrišćanska demokratija

(Preusmjereno sa stranice Kršćanska demokracija)


Dio serije članaka o politici na temu
Hrišćanska demokratija

Stranke

Demohrišćanske stranke
Demohrišćanska internacionala
Demohrišćanska organizacija Amerike
Evropska narodna partija
Evropski hrišćanski politički pokret
Evropska demokratska stranka

Ideje

Društveni konzervativizam
Socijalna tržišna privreda
Komunitarizam
Ljudsko dostojanstvo · Starateljstvo
Sfera suvereniteta · Distributizam
Katolička socijalna nauka
Neo-kalvinizam · Neo-tomizam

Važni dokumenti

Rerum Novarum (1891)
Stoneova predavanja (Princeton 1898)
Graves de Communi Re (1901)
Quadragesimo Anno (1931)
Laborem Exercens (1981)
Sollicitudi Rei Socialis (1987)
Centesimus Annus (1991)

Važne ličnosti

Toma Akvinski · Jean Calvin
Papa Lav XIII · Abraham Kuyper
Maritain · Adenauer · De Gasperi
Papa Pio XI · Schuman
Papa Ivan Pavao II · Kohl

Politički portal · uredi

Hrišćanska demokratija ili kršćanska demokracija, koja se skraćeno naziva demokršćanstvo ili demohrišćanstvo je zajednički naziv za raznorodne političke ideologije, pokrete i stranke koje nastoje pomiriti kršćanska vjerska, etička i društvena načela s institucijama suvremene demokratske države.

Pokreti koji se nazivaju demokršćanskima su nastali u drugoj polovici 19. vijeka u Evropi kao svojevrsna reakcija na pojavu moderne svjetovne države koja je svojim liberalnim sekularizmom predstavljala izazov dotadašnjim konzervativnim društvenim institucijama temeljenim na vjeri. Demokršćanstvo je javilo i kao reakcija na uspon socijalizma među radničkom klasom, koja je postajala sve brojnijom uslijed industrijske revolucije.

Demokršćanske pokrete obično karakterizira zalaganje za konzervativna načela u društvenim pitanjima (brak, porodica), dok se u ekonomskoj sferi zalažu za intervenciju države u smjeru otklanjanja siromaštva i uvođenja države blagostanja.

Demokršćanske stranke se zbog toga u političkom spektru najčešće vezuju uz centar, s time da se u Latinskoj Americi smatraju lijevim, a u Evropi desnim centrom.

Politički pogledi

uredi

Istorija hrišćanske demokratije

uredi

Hrišćanska demokratija širom svijeta

uredi

Hrišćanska demokratija u Evropi

uredi

Hrišćanska demokratija u Latinskoj Americi

uredi

Hrišćanska demokratija u Aziji

uredi

Filipini

uredi

Hrišćanska demokratija u Australiji

uredi

Znameniti demohrišćani

uredi

Srodne stranke i političari

uredi

Novi Zeland

uredi

V. također

uredi

Eksterni linkovi

uredi