Keltska arheološka nalazišta na Balkanu

Keltska arheološka nalazišta na Balkanu pružaju dragocjeni materijal iz perioda Latenske kulture čiji su Kelti nosioci i rekonstruišu etno-kulturnu sliku centralnobalkanskog prostora i susjednih područja u željeznom dobu. Zna se da su tu oblast naseljavali: Panonci, Mezi, Tribali, Autarijati, Dardanci i Skordisci.

Širenje Kelta u Evropi

Kelti su indo-evropski narod sa područja srednje Evrope, gdje su u starijem željeznom dobu bili isključivi nosioci Halštatske kulture (800-450. pne). U kasnijem periodu, od 450. god do potpunog priključenja keltskih teritorija u Rimsko carstvo, doći će do trans-kulturne difuzije, kao posljedica velikih keltskih migracija širom Evrope. Taj period se naziva Latenska kultura.

Nakon stalnog naseljavanja Panonije, početkom III stoljeća p.n.e, keltsko pleme Skordisci, oko ušća Drave i Save u Dunav, osnivaju državu – Skordiska.

Skordici su bili i ostali ratnički narod sve dok nisu podlegli Rimljanima i postali njihovi podanici. Stalni ratni napori nisu pogodovali rastu broja stanovništva. Pohodi koji su ih učinili gospodarima prostrane teritorije od Dunava do ilirskih, makedonskih i tračanskih granica nisu bili praćeni seobom neboračkog stanovništva. Njihova moć se manifestovala u nametanju volje silom oružja, u prigrabljanju pokretne imovine, a ne u prisvajanju zemljišta i njegovom trajnom naseljavanju. Na pojedinim ključnim strateški važnim tačkama, bilo je keltskih doseljenika, ali ne u tolikom broju da bi to uticalo na etničku sliku područja.

Jedino područje gdje su činili većinu bilo je područje od ušća Save do Đerdapa, gdje su se zadržali i poslije rimskih osvajanja. U ostalim dijelovima Balkana oni nisu nigdje predstavljali etničku čistu sredinu, već su bili izmješani sa ilirskim, tračkim i dačkim starosjediocima.[1]

Nalazišta u Srbiji uredi

Nalazišta Pećine, Kostolac i Karaburma potvrđuju stalnu naseljenost Kelta i predstavljaju najstarije keltske nalaze na sjevernom Balkanu. Na sva tri nalazišta primjećuje se podudarnost priloga keltskog porijekla. Pronađene su fibule raznih varijanti, kopče, bronzane naušnice i svi pripadaju ranom periodu Latenske kulture. Ovdje nedostaje oružje jer su u pitanju ženski grobovi.[2] Srebrene naušnice sa ovih nalazišta iz IV vijeka p.n.e, pokazuju da je došlo do sažimanja predhodnih starosjedilačkih i novopridošlih keltskih formi kultura.[3]

U unutrašnjosti Balkana, dolina rijeke Morave i donje Podrinje su jedine oblasti gdje su Kelti bili u većem broju. Koliko je bio jak i koliko je duboko prodirao keltski sloj, arheologija još nije dala konačno mišljenje. Najveći broj Keltskih nalaza je u okolini Niša. Pronađeni su pojedinačni nalazi ili dijelovi naselja (Gradac kod Zlokućana sa naseljem i keltskom keramikom). Keltskih nalaza ima i oko Pirota, Bele Palanke, Aleksinca i Leskovca.[1]

Na lokalitetu Krajčinovićima kod Priboja, pronađeni su nalazi keltsko-latenske provenijencije. I na obali Skadarskog jezera na lokalitetu Gostilj postoji keltsko-latenska nekropola.

Prisustvo Kelta u zapadnoj Srbiji posvjedočeno je kamenim spomenikom iz rimskog doba u okolini Užica, na prostoru Stapara, na kome se može pročitati dio natpisa …MVNICIPIUM CAP…. što se povezuje sa imenom keltsko-skordičkog «grada» Capedunuma, kojeg spominje Strabon.

Nalazi keltske sive keramike pronađeni u okolini Kragujevca, i nadgrobni spomenici s prikazanim keltskim simbolima i načinima oblačenja potvrđuju značajan keltski element među stanovništvom oko srednje Drine i zapadne Morave. Čak se keltska imena nalaze u izvjesnom broju i u predjelima sjeverne Crne Gore i Sandžaka (okolina Pljevalja i Prijepolja.

Nalazišta u Bosni i Hercegovini uredi

Stanovnici sjeverozapadne Bosne pripadali su velikom etničkom stablu Panona, a stanovnici Donje Doline, arheološkog nalazište kod Bosanske Gradiške, smatraju se južnim ogrankom panonskih Oserijata. Najmalađi period naselja tokom 3, 2, i 1. vijeka p.n.e. pripada Keltima, koji su ovdje izgradili nadzemne kuće. Pronađen je obimni keltski metalni (nakit i oružje) i keramički materijal.[4]

U selu Laminci nađeno je šest pojasnih kopči koje su po nalazištu nazvane Laminačke kopče.

Nalazi keltsko-latenske provenijencije pronađeni su i u okolini današnjeg Teslića. U maloj latenskoj nekropoli iz druge polovinu IV. st. p. n. e. pronađene su tipične keltsko-latenske fibule i koplja izrađena pod uticajem keltskih formi.

Sjeverno od Višegrada na desnoj obali Drine, na lokalitetu Jezero-Sase smještena je nekropola od osam tumula, prečnika 15 do 20 m i visine 0,80 do 1,5 m. Sahranjivanje je skeletno. Samo je jedan tumul iskopan i u njemu je pronađena keramika keltsko-latenskog tipa.

Svjedočanstvo o prisustvu Kelta pruža gradina Kulina-Vrdolje, 7 km istočno od Konjica. Tu je pronađena keramike keltskolatenskog tipa. Samu gradinu koristili su Kelti u vremenu neposredno nakon urušavanja autarijatske zajednice, kao strateški objekat keltske hegemonije uspostavljen na nekadašnjem autarijatskom prostoru. Keltski uticaj se jasno primjećuje u okolini Konjica gdje se među zabilježenim imenima (u obliku kognomena) iz antičkog razdoblja nalaze i ona čisto keltskog porijekla kao što su Boio, Iacus, Laiscus, Posaulio i Mascelio, ali i u keltskom načinu oblačenja prikazanim na reljefnim nadgrobnim spomenicima.

U Štrpcima je pronađena ostava koja se sastoji od luksuznog srebrnog nakita sakrivenog u brončanoj zdjeli. Vlasnik je zakopao svoje bogatstvo jedino u slučaju velike i bliske opasnosti, te i ovaj nalaz potvrđuje keltski prodor u jugoistočnu Bosnu koji je tim područjem sigurno prošao donoseći velika razaranja i izazivajući populacione poremećaje, jer vlasnik se nije vratio da iskopa svoje bogatstvo.

Slično se sigurno dogodilo i vlasniku velike ostave grčkog novca koju je zadnjih godina IV. st. p. n. e. zakopao u blizini današnjeg mjesta Prače.[5]

Arheološka dilema uredi

Osnovno pitanje za arheologe je da li se sav latenski materijal na prostoru Balkana – može vezati samo za Skordiske, ili je bio import sa teritorije na kojoj su Skordisci sasvim sigurno obitovali. Rasvjetljavanje etničke pripadnosti nađenog materijala još uvijek traje.

Reference uredi

  1. 1,0 1,1 „Fanula Papazoglu, -Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba. Tribali, Autarijati, Dardanci, Skordisci i Mezi”. AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE - DJELA KNJIGA XXX , CENTAR ZA BALKANOLOŠKA ISPITIVANJA Knjiga l. SARAJEVO, 1969. Arhivirano iz originala na datum 2018-09-23. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
  2. „Borislav Jovanović Horizonti najstarijih keltskih grobova na sjevernom Balkanu, strana 111”. Arheološki institut Beograd. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
  3. „Živko Mikić: Antropološka problematika latenske nekropole PEĆINE kod Kostolca. strana 155”. Kulture gvozdenog doba - Balkanološki institut SANU, Simpozijum Sombor 1993. Pristupljeno 9. 2. 2016. 
  4. „Prahistorijsko naselje Donja Dolina”. kons.gov.ba. Pristupljeno 13. 8. 2016. 
  5. „Salmedin Mesihović, Amra Šačić -HISTORIJA ILIRA”. Univerzitet u Sarajevu. 2015. ISBN 978-9958-600-65-4.  |accessdate= 9. 2. 2016}}