Kalendar svetaca

Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

Christian cross
Kršćanstvo

Isus Hristos
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Historija
Rano kršćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Križari
Reformacija · Ekumenizam

Tradicije

Teologija
Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavjet · Novi zavjet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Kalendar svetaca je izraz kojim se opisuje tradicionalni kršćansko organiziranje liturgijske godine tako da se svaki dan povezuje sa jednim ili više svetaca, te se po njemu naziva blagdan, spomendan ili slava.

Sistem se razvio od ranokršćanskog običaja da se pojedini mučenik komemomira svake godine na dan njegove smrti odnosno "rođenja u nebo".

Kalendari svetaca variraju s obzirom na različite kršćanske denominacije. U Rimokatoličkoj crkvi se koristi Opći rimski kalendar, dok pravoslavne crkve koriste Menologion ("Mesecoslov" u Srpskoj pravoslavnoj crkvi).

Vanjske veze

uredi