Josip Kolumbo (1905-1930) je bio mašinbravarski radnik, jugoslovenski komunist i jedan od sedmorice sekretara SKOJ-a.

Biografija uredi

Rođen je 11. novembra 1905. godine u Kutjevu, kod Osijeka.

Kao bravarski radnik u Zagrebu je učestvovao u radničkim štrajkovima. Godine 1922. postao je član SKOJ-a. Godinu dana kasnije zapošljava se u Železničkoj radionici u Nišu, u kojoj je izabran za sekretara SKOJ-a, a ubrzo i za člana Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Srbiju. Više puta je hapšen i zatvaran.

Krajem 1927. godine, Partija ga šalje na studije u Moskvu na Sverdlovski univerzitet. U Jugoslaviju se vraća u vreme šestojanuarske diktature i stupa na dužnost političkog sekretara Centralnog komiteta SKOJ-a.

Zajedno sa Perom Popovićem Agom, organizacionim sekretarom CK SKOJ-a, upao je u policijsku zasedu, 14. avgusta 1930. godine, u Zagrebu i u sukobu s policijom poginuo.

Sahranjen je u Grobnici narodnih heroja na Zagrebačkom groblju Mirogoj.

U popularnoj kulturi uredi

U TV-seriji Sedam sekretara SKOJ-a je njegov lik tumačio Enver Petrovci.

Literatura uredi

  • Mala enciklopedija Prosveta, Beograd 1959. godina


  Sedam sekretara SKOJ-a
Josip Debeljak | Josip Kolumbo | Pavle Marganović | Janko Mišić | Mijo Oreški | Pero Popović Aga | Zlatko Šnajder