Josip Debeljak (1902-1931) bio je pekarski radnik, jugoslovenski komunist i jedan od sedmorice sekretara SKOJ-a.

Biografija uredi

Rođen je 27. novembra 1902. godine u selu Orešju, u Hrvatskom zagorju.

Radničkom pokretu pristupio je 1919. godine. Član SKOJ-a postaje 1921. godine, u Zagrebu, gde je radio kao pekar. Član Komunističke partije Jugoslavije je od 1923. godine. Bio je član rukovodstva Sindikata pekarskih radnika i član Mesnog komiteta KPJ za Zagreb. Na Četvrtom kongresu KPJ u Drezdenu, novembra 1928. godine, izabran je za člana Centralnog komiteta KPJ i postao sekretar CK SKOJ-a.

Na ilegalnom partijskom sastanku u kafani "Priroda", na Vinogradskoj cesti u Zagrebu, oktobra 1931. godine, opkolili su ga policijski agenti. U sukobu sa agentima ubio je zloglasnog policijskog agenta Dotlića. Tom prilikom je ranjen u ruku, ali je uspeo pobeći.

Nekoliko dana kasnije, 15. oktobra 1931. godine, policija ga je otkrila u stanu na Sveticama, u Zagrebu i ubila, zajedno sa Josipom Adamičem, članom Mesnog komiteta KPJ za Zagreb i sekretarom Pokrajinskog komiteta SKOJ-a za Hrvatsku.

Sahranjen je u Grobnici narodnih heroja na Zagrebačkom groblju Mirogoj.

U popularnoj kulturi uredi

U TV-seriji Sedam sekretara SKOJ-a ga je tumačio Lepomir Ivković.

Literatura uredi

  • Mala enciklopedija Prosveta, Beograd 1959. godina


  Sedam sekretara SKOJ-a
Josip Debeljak | Josip Kolumbo | Pavle Marganović | Janko Mišić | Mijo Oreški | Pero Popović Aga | Zlatko Šnajder