Sedam sekretara SKOJ-a

Za ostala značenja, vidi Sedam sekretara SKOJ-a (razvrstavanje).

Sedam sekretara SKOJ-a je naziv za sedmoricu mladih jugoslavenskih komunista koji su 1920-ih i 1930-ih bili sekretari, odnosno vodili Savez komunističke omladine Jugoslavije (SKOJ), podmladak tada ilegalne Komunističke partije Jugoslavije. Svi su umrli mladi za vrijeme šestojanuarske diktature - bilo u oružanim obračunima s policijom Kraljevine Jugoslavije, bilo uslijed mučenja i zatvaranja. Zbog toga su stekli status mučenika među jugoslavenskim komunistima, a poslije drugog svjetskog rata su ih vlasti FNRJ pokopale u Grobnici narodnih heroja u Zagrebu. Po njima je nazvana jedna od najprestižnijih nagrada u komunističkoj Jugoslaviji, a njihova je sudbina bila predmet i TV-serije snimljene 1981. godine.

Policijski snimak ubijenih sekretara SKOJ-a Janka Mišića i Mije Oreškog koji su pali u sukobu sa policijom 27. jula 1929. u Samoboru.

Sedam sekretara SKOJ-a su bili:

Tokom staljinističke čistke 1930-ih, stradalo je još nekoliko sekretara SKOJ-a (Grgur Vujović, Vilim Horvaj, Nikola Kotur), ali oni nisu stekli sličan status mučenika u SFR Jugoslaviji.


Sedam sekretara SKOJ-a
Josip Debeljak | Josip Kolumbo | Pavle Marganović | Janko Mišić | Mijo Oreški | Pero Popović Aga | Zlatko Šnajder