Jastreb (politika)

Za ostale upotrebe, v. Jastreb (razvrstavanje).

Jastreb (engleski: Hawk) ili jastrebovi je kolokvijalni, i često pežorativni izraz koji se u svom najširem značenju koristi za članove neke organizacije koji se javno zalažu za primjenu nasilja, prijetnje nasiljem ili radikalne akcije kako bi se ostvarili njeni ciljevi. U užem smislu se koristi u kontekstu vanjske politike za istaknute predstavnike vlasti neke države koji se zalažu za korištenje oružane sile, njenu demonstraciju usmjerenu prema nekoj drugoj državi koja predstavlja prijetnju ili smetnju vlastitim interesima. Izraz jastreb je u druge jezike došao iz SAD, gdje se posebno koristio u doba hladnog rata kako bi označio političare spremne u konfrontaciji sa SSSR ići do kraja, čak i po cijenu izbijanja otvorenog oružanog sukoba, odnosno uvjerene da se Sovjeti jedino ako ozbiljno shvate takvu mogućnost mogu odvratiti od trajnog ugrožavanja vitalnih američkih interesa. Jastrebovi su se u tu svrhu zalagali za što veće izdatke za vojsku i razvoj najmodernijeg i najrazornijeg naoružanja, odnosno spremnost da se pod najbanalnijom izlikom vojno intervenira u zemljama Trećeg svijeta gdje su se vodili posrednički ratovi. Nasuprot tome, korištenje alternative oružanoj sili, kao što su diplomacija, kompromis i mirno rješavanje sporova se odbacivalo kao kobni znak slabosti, a njihovi zagovornici podrugljivo nazivali golubovima.

Izraz svoje porijeklo vodi sa početka 19. vijeka, odnosno tzv. Ratnih Jastrebova (engleski: War Hawk), frakcije u tadašnjem američkom Kongresu koja se zalagala za rat protiv Velike Britanije i čijim je djelovanjem taj rat i izbio 1812.

Sam izraz se nakon završetka hladnog rata zbog promijenjenih okolnosti relativno rijetko koristi u modernom kontekstu. Jedan od takvih primjera je Izrael gdje se različite političke stranke grupiraju u "jastrebovske" i "golubovske" ovisno o načinu na koji vide rješenje arapsko-izraelskog sukoba.

V. također

uredi

Izvori

uredi