Golub (politika)

Golub (engleski: Dove) ili golubovi je izraz koji u kontekstu politike označava članove neke organizacije koji se zalažu za mirno i nenasilno postizanje njenih ciljeva, najčešće u obliku kompromisa, odnosno smatraju kako je izbjegavanje sukoba, a pogotovo nasilnih, najvažniji cilj kome se moraju podrediti svi ostali. U kontekstu vanjske politike se pod time podrazumijevaju predstavnici vlasti neke države koji se zalažu za diplomatsko rješenje svake krize, odnosno smatraju da su i najbolniji ustupci na račun vlastitih interesa imaju manju cijenu od one koju bi predstavljala otvorena konfrontacija. Izraz je nastao u SAD u vrijeme hladnog rata i opisivao političare uvjerene kako kompromis sa SSSR-om predstavlja bolje rješenje od oružane konfrontancije koja bi eskalirala u treći svjetski rat te dovela do međusobno osiguranog uništenja obje supersile, odnosno kako bi i sama prijetnja takvom opcijom od strane SAD mogla izazvati SSSR da je pokuša otkloniti preventivnim udarom. Protivnici takvih stavova, odnosno zagovornici vojnih rješenja se tradicionalno nazivaju jastrebovima

V. također uredi