Spoljna politika

Spoljna ili vanjska politika u najširem smislu predstavlja svaku djelatnost neke države koja se tiče odnosa s drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Spoljna politika je u pravilu u nadležnosti specijaliziranog resora državne uprave koji, ovisno o državnom uređenju, može biti podređen šefu države ili šefu vlade.


V. također uredi

Eksterni linkovi uredi