Indoevropljani
Indoevropski jezici
Albanski | Anadolijski | Armenski
Baltički | Keltski | Dački | Germanski
Grčki | Indoiranski | Italski
Slavenski | Trački | Toharski
Indoevropski narodi
Albanci | Anadolci | Armenci
Balti | Kelti | Germani
Grci | Indoarijci | Iranski narodi
Italski narodi | Slaveni | Tračani | Tohari
Praindoevropljani
Jezik | Društvo | Religija
Kurgan | Jamna | Svezana keramika
Teorije o migracijama
Kurganska | Anadolska | Pravedski kontinuitet
Paleolitski kontinuitet
Indoevropski studiji

Indoarijci su etnolingvistički potomci indijske grane Indoiranaca. Najstariji zapisi o Indoarijcima su u Rigvedi, te u hetitskim i asirskim referencama na vladare naroda Mitanija. Indoarijska plemena koja su stvorila vedsku civilizaciju se ponekad nazivaju Vedskim Arijcima, a njihova vedska religija je preteča modernog hinduizma.

Indoiranska nadporodica u modernoj se terminologiji naziva i arijskom, a korištenje termina arija ovjereno je kod obje podgrupe (iranske i indoarijske). Termin se na indoarijskoj strani pojavljuje u sanskritu, a na iranskoj u avestičkom i staroperzijskom.

Danas ima otprilike milijardu ljudi koji govore indoarijskim jezicima, uglavnom na Indijskom podkontinentu, ali i na drugim kontinentima.