Otvori glavni meni
Scena pederatičkog udvaranja. Erast je prikazan u klasičnoj pozi, gde jednom rukom dodiruje eromenosov penis, dok mu drugom drži bradu kako bi ga ovaj gledao u oči.

Erast (grčki: ἐραστής) označava odraslog muškarca u pederastičkoj vezi sa mladićem (eromenosom) u antičkoj Grčkoj. Termin erast koristio se prevashodno u Atini, dok su se u drugim polisima koristile i druge reči, kao eispnelas („onaj koji inspiriše“) u Sparti i filetor na Kritu.

Premda je društvena uloga erasta u svim različitim vidovima grčke pederastije uključivala mentorsku komponentu, običaji koji su uređivali ponašanje bili su različiti. U nekim polisima se očekivalo od erasta da inicira vezu sa eromenosom, što je nekada, kao na Kritu uključivalo i ritualno kidnapovanje, dok je u drugim, kao u Sparti, eromenos bio taj koji je pokretao vezu. Mentorstvo erasta baziralo se na fizičkoj kulturi građenoj u gimnasionima, što je objedinjavalo sportski i vojni trening, ali i filozofiju i muziku.

Ukoliko je pederastička veza između eromenosa i erasta bila seksualna, erast je imao aktivnu ulogu. Odraslom muškarcu Grčkoj nije priličilo da bude seksualno pasivan.

Vidi daljeUredi