Pregled LGBT istorije

Kratak pregled događaja u istoriji gejeva, lezbejki, biseksualnih, transrodnihi transeksualnih osoba.

Stari vek

uredi

c. 12.000. pre nove ere

uredi
 • Pri kraju gornjeg paleolita ljudi su počeli da ostavljaju artifakte i umetnine koji sugerišu homoeroticizam. Primeri uključuju nekoliko pećinskih crteža i stotine falusnih "štapova", među kojima je jedan isklesani dupli dildo koji izgleda kao da je služio dvema ženama za istovremenu upotrebu. Ovaj dildo je nađen u Gorge d'Enfer u današnjoj Francuskoj[1]

c. 8.000 - 5.000. pre nove ere[2]

uredi
 • Mogući primer homoerotike u evropskoj umetnosti u mezolitu jeste crtež u kamenu na kome je prikazana grupa žena i muškaraca koji plešu oko dve centralne muške figure sa penisima u erekciji[3][4].

c. 2350. vek pre nove ere

uredi
 • Sagrađena je zajednička grobnica muškog para, Khnumhotepa i Niankhkhnuma. Veruje se da su njih dvojica bili ljubavnici, što bi ih učinilo prvim zabeleženim gej parom u istoriji[5][6].

c. 1750. pre nove ere

uredi

U babilonskom Hamurabijevom zakoniku pominju se dvorske sluge, takozvani "girsequ", čiji je zadatak bio da seksualno opslužuju muškarce vladajuće klase[7]. Sumero-vavilonska "girsequ" je obično prevođena kao evnuh[8]. U prevodu na srpski ova reč je prevedena kao "favorit"[9]. Girsequ se pominje u članovima 187, 192 i 193. U istim članovima pominje se i reč "salzikrum", koja je složenica: muškarac-žena i kojom se možda označavala lezbejka[10]. Hamurabijev zakonik je "muškoj ženi" davao veća prava pri nasleđivanju nego drugim ženama (od 178. člana)[11].U srpskom prevodu salzikrum je prevedena kao "javna ženska"[9].

7. vek pre nove ere

uredi
 • c. 630. pne. – rođena je Sapfo prva poznata lezbejka u istoriji, čija je ljubav prema devojkama slavljena kao Sokratova ljubav prema dečacima. Vodila je školu za devojke na ostrvu Lezbosu, iz čijeg imena je izveden današnji termin „lezbejka[12]
 
Harmodije i Aristogiton.
 • c. 600. pne.Zapisi iz Tere – na ostrvu Tera (danas Santorini) pronađeni su natpisi na zidu koji datiraju iz 7. ili 6. veka pre nove ere. Ovi grafiti sadrže veoma direktno izrečena svedočanstva o seksualnim odnosima. Neki od njih glase: "Pidipiad je imao seks", "Timagor, Emferes i ja smo imali seks", "Krimon je imao seks sa Amocionom ovde", "Pored Delfiniona Krimon je ovde imao seks sa dečakom, bratom Batiklea"[13]
†Zid se nalazi pored hrama Apolona Delfiniona.
 • 385. pne. - U Platonovoj Gozbi se izlaže teorija o "trećem polu", koja je prvi pokušaj teorijskog objašnjenja razlika između homoseksualnih i hetereoseksualni osoba.
 • 338. pne. - Sveta četa Tebe, koja je bila sastavljena od ljubavnika, pretrpela je jedini i konačni poraz sukobljena sa Filipom II Makedonskim u bitci kod Heroneje. Prema pisanju Plutarha, posle bitke je Filip II obilazio bojište i kada je naišao na mrtve ljubavne parove, rasplakao se i rekao: "Neka budu istrebljeni oni koji misle da su ovi učinili ili osećali nešto sramno."[16]
 • 324. pne. – umire Hefestion, ljubavnik Aleksandra Velikog. Aleksandar je bio izvan sebe zbog Hefestionove smrti: obrijao je glavu u znak žalosti, dao je da se lekar koji je (neuspešno) lečio Hefestiona razapne na krst, uništio je grad Ekbatanu, zabranio je sve proslave i festivale u kraljevstvu. Zajedno sa telom Hefestiona krenuo je u Babilon, gde je priredio veličanstvenu sahranu. Poslao je pitanje Amonovom proročištu da li može Hefestiona da proglasi bogom. Proročište mu nije dalo božanski status, ali mu je dozvolilo da Hefestion bude slavljen sa herojskim počastima, te Aleksandar je gradio svetilišta u njegovu slavu. Mnogi povezuju smrt Hefestiona sa Aleksandrovom, koja je usledila svega osam meseci kasnije.[17]
 • 149. pne. - Donet je zakon po nazivu Lex Scantinia, koji je zabranjivao pederastiju i pasivnu ulogu u istopolnim odnosima između slobodnih građana Rima. Zakon je predviđao smrtnu kaznu.[18][19][20]
Vidi dalje: LGBT istorija antičkog Rima, Lex Scantinia.
 • 1 – Umire car Ai (漢哀帝 – Han Aidi), koji je poznat i po tome što je bio gej car Kine. Tradicionalni istoričari govore o ljubavi između cara i Dong Xian (). Njihovu ljubav su istoričari opisivali kao "strast odsečenog rukava" (斷袖之癖 - dùanxìu zhī pǐ) prema priči da su jednog popodneva car Ai i Dong Xian zajedno uspavali, kada se car probudio i želeo da ustane iz kreveta, odsekao je svoj rukav na kome je Dong Xian ležao kako ga ne bi probudio. Na smrtnoj postelji car Ai je Dong Xiana proizveo u vrhovnog komandanta, ali ga je carica Wang Zhi (王娡)naterala da izvrši samoubistvo [23].
 • 54 - Neron postaje car Rima. Svetonije navodi da je Neron bio venčan sa dvojicom muškaraca, od kojih je jedan imao počasti kakve bi imala carica[24]. Gej veze su bile prihvaćene i institucionalizovane u to vreme u Rimu[25].
 • c. 55 - U Poslanici Rimljanima (Rim 1.26-27 Arhivirano 2019-11-10 na Wayback Machine-u) i nešto manje jasno u Prvoj poslanici Korinćanima (1 Kor 6.9 Arhivirano 2008-11-20 na Wayback Machine-u) Pavle iz Tarsa nudi svoju teoriju da su istopolni odnosi posledica pogrešnog razumevanja Boga. Ova teza se danas preispituje.
Dalje: Homoseksualnost i Biblija.
 • 68. - Na presto Rima dolazi Galba, o kome Svetojnije navodi da je više voleo muškarce i to "odrasle, snažne muškarce"[26]. Ovo može biti jedini primer iz istorije Rima kada se za nekog eksplicitno navodi da je voleo odrasle muškarce, pa se Galba može smatrati najbliži onom što podrazumeva današnji termin gej.
 • 98 - Trajan, jedan od najvoljenijih careva Rima, započinje svoju vladavinu. Trajan je, takođe, bio poznat i po svojoj ljubavi prema mladim muškarima. Ovo je Abgarus, kralj Edese, iskoristio u svoju korist. Kada je Trajan bio besan na njega zbog neposlušnosti, Abgarus mu je poslao svog zgodnog sina Arbandesa i time dobio oprost[27].
 
Antinoj prikazan kao Bahus, Vatikanski muzej, Sala Rotonda.
 • 130Antinoj, ljubavnik cara Hadrijana, umro je udavivši se u Nilu. Hadrijan je bio slomljen Antinojevom smrću i odao je vrlo ekstravagantnu počast svom ljubavniku. Na mestu gde je Antinoj umro, Hadrijan je podigao grad Antinopolis. Samog Antinoja proglasio je bogom, čime je on učinjen poslednjim novim bogom antike. Njegove statue postavljene su širom Rimskog carstva, takođe podignuti su hramovi u Bitaniji, Atini i Mantineji, kao i proročišta. Po divinaciji, Antinoj je u Egiptu poistovećen sa Ozirisom. S obzirom na veliki broj statua, Antinoj je jedan od najbolje sačuvanih likova antike.
 • 177 - Atenagora Atinski je preljubnike i pederaste proglasio protivnicima Hrišćanstva, osuđujući ih na ekskomunikaciju, koja je bila najveća crkvena kazna u to vreme, kada su hrišćani još uvek bili proganjani[28].
 • 218.Elagabal dolazi na vlast. Kasije Dio piše da je njegova najstabilnija veza bila sa Hijerokleom, koga je oslovljavao svojim mužem[29]. U Historia Augusta se tvrdi da se venčao sa Zotikusom, atletom iz Smirne i da je priredio javnu svečanost za tu priliku[30]
 • 249. - Filip Arapin, prvi hrišćanski rimski car, pokušao je da zakonom zabrani mušku prostituciju u Carstvu, ali zakon je nadalje bio ignorisan i u mnogim delovima Carstva još godinama nadalje je prikupljan porez od muške prostitucije[31]

Srednji vek

uredi
 • c. 650 - u tekstu Kur'ana se osuđuje seksualni odnos između muškaraca[36].
Dalje: Islam i homoseksualnost.
 • c. 800. – za vreme kalifata Abasida pojavila se poezija sa homoerotskim sadržajem. Tu se ističe Abu Nuvas, čiji česti motivi su lepi dečaci i mladići[37]
Dalje: Pederastija u islamskom svetu.
 • 1073. Papa Grgur VII je naredio javno spaljivanje Sapfine poezije. Fragmenti njenih pesama su sačuvani zahvljajući tome što je njena poezija bila citirana na mnogim mestima[38]
 • 1327 - Engleska - Kralj Edward II je zbačen s prestola i ubijen. O njegovom odnosu sa Piers Gavestonom hroničari su pisali da je "preteran", "neumeren" i "izvan mere i razuma", i kritikovali su njegovu strast prema "ogavnom i zabranjenom seksu"[39] Prema kasnijim navodima, kralj Edward II je ubijen nabijanjem užarene metalne šipke kroz analni otvor[40]
 • 1373 - Antwerpen, Belgija - dvojica muškaraca, Willem Case i Jan van Aersdone su optuženi zbog seksualnih odnosa (wyle faicten) i ubijeni[41]. U srednjovekovnoj Evropi počinje progon osoba koji stupaju u seksualne odnose sa osobama istog pola. Case i Aersdone su samo jedan takav primer; a izuzetak su samo po tome što su njihova imena ostala sačuvana u beleškama.
 • 1391 - Machelen, Belgija - Optuženo je 15 muškaraca i 2 žene za istopolne odnose; od njih, jedan je priznao i pogubljen je[41].
 • 1432 - Firenca, Italija - organizovana je prvo zvanično administrativno telo u istoriji koje je za svoj primarni cilj imalo borbu protiv homoseksualnosti. Naziv ovog suda je bio "Uffiziali di Notte" (Oficiri noći). Po gradu su bile postavljene kutije u koje su građani mogli anonimno da ubacuju imena osumnjičenih. Ovaj sud je bio aktivan do 1502. godine. Za vreme njegovog rada organizovano je čak oko 15.000 suđenja, a osuđeno je oko 2.000 muškaraca[42].
 • 1451 - Papa Nikola V je odobrio Inkviziciji da progoni homoseksualne muškarce[43]

Novi vek

uredi
 • 1533 - Engleska - Kralj Henry VIII donosi zakon, Buggery Act 1533, kojim se svi seksualni odnosi, koji ne služe reprodukciji, smatraju krivičnim. Zakon je kažnjavao seksualne odnose sa životinjama, masturbaciju, oralani i analni seks i seks između muškaraca. Za istopolni seks između muškaraca predviđena kazna je smrt vešanjem. Ovo je prvi u nizu engleskih tzv. sodomy laws, koji zabranjuju homoseksualne osnose (lezbejski odnosi nikada nisu bili zabranjeni u Engleskoj) sve do 1967. godine[44]
 • 1811 - Holandija – dekriminalizuje homoseksualnost.
 • 1813 - Bavarska – dekriminalizacija seksualnog odnosa između muškaraca
 • 1835 - Poljska – po prvi put u istoriji Poljska kriminalizuje homoseksualnost
 • 1836 - Velika Britanija – poslednje izvršenje smrtne kazne zbog homoseksualnosti u Britaniji
 • 1861 - Engleska – kazna za „sodomiju“ se umanjuje sa vešanja na kaznu zatvora.
 
Pionir LGBT aktivizma, Karl Heinrich Ulrichs.
 • 1924. - Sjedinjene Američke Države – osnovana je prva gej organizacija u Chicagou pod nazivom „Society for Human Rights“ (Društvo za ljudska prava). Nekoliko meseci kasnije zatvorena je od strane policije.
 • 1932. - Poljska – novi krivični zakon dekriminalizuje homoseksaulnost u Poljskoj.
 • Po oslobađanju koncentracionih logora od strane Saveznika, zatvorenici koji su bili osuđeni zbog homoseksualnosti po Paragrafu 175 nisu oslobođeni, već ostaju zatvoreni da bi odslužili punu kaznu.

Dalje: Položaj LGBT osoba u Holandiji.

 • Danska – osnovana je gej organizacija „Forbundet af 1948“.

Dalje: Položaj LGBT osoba u Švedskoj.

 • Grčka – dekriminaclizacija homoseksualnosti.


 • 7.6. – umire Alan Turing, otac savremenih kompjutera, umire od trovanja cijanidom 18 meseci po terapiji hormonskim smanjivanjem libida, kao kazne za homoseksualnost.
 • Francuska – osnovana je prva gej organizacija u Francuskoj pod nazivom „Arcadie“.


 • 27.7. - Ujedinjeno KraljevstvoSexual Offence Act 1967 (Zakon o seksualnim prekršajima) stupa na snagu. Zakonom se dekriminalizuje muška homoseksaulnost u Engleskoj i Velsu, pod uslovima da u seksualnom aktu učestvuju samo dvojica muškaraca, da su obojica imaju više od 21, da nijedan nije mentalno retardiran, da nisu članovi vojske ili flote i da nijedan nije stanovnik delova UK-a u kojima je hooseksualost i dalje zabranjena (Škotska i Severna Irska).

Dalje: Položaj LGBT osoba u Kanadi.


 • Švedska – prva zemlja koja dozvoljava transeksualnim osobama da zakonski promene pol i obezbeđuje besplatnu hormonsku terapiju.


 • Ujedinjeno Kraljevstvo – osnovana je organizacija Stonewall, danas vodeća lobbying grupa za LGBT prava u UK.
 • 9.3. – umire Robert Mapplethorpe, gej umetnik i fotograf.
 • 7.6. - Danska – omogućuje registrovano partnerstvo za istopolne parove. Danska postaje prva zemlja koja istopolnim parovima omogućuje registraciju i priznaje pravni status sličan onom koji uživaju venčani parovi.
 • 1.10. - Danska, Kopenhagen - prvi istopolni par koji je dobio zakonski priznat statut u svetu su Axel i Eigil Axgil, veterani gej aktivizma. Axel i Eigil su bili partneri 40 godina, a još 1957. godine uzeli su zajedničko prezime, koje su skovali od delova svojih imena.


 • 13. januar - Srbija, Beograd – osniva se prva gej i lezbejska organizacija u Srbiji, pod nazivom Arkadija. Sa neformalnim sastancima grupa je počela novembra 1990., a zvanično je registrovana tek 1994, kada je muška homoseksualnost dekriminalizovana u Srbiji[56].
Dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji.
 • 19.5. - Hong Kong – dekriminalizacija homoseksualnosti.
 • 20.6. - Rusija – organizuje se prva proslava ponosa LGBT osoba. Proslava se održava u Moskvi i traje 10 dana.


 • Norveška – stupa na snagu zakon o registrovanim partnerstvima istopolnih osoba. Istopolni parovi dobijaju jednaka prava kao i venčani heteroseksualni parovi, osim prava na usvajanje dece i venčanja u crkvi.
 • 25. aprilSAD – održava se teći LGBT marš na Washington, D.C.. Procenjuje se da je učestvovalo od 300.000 pa čak do 2.000.000 osoba[57].


 • mart- Srbija, Beograd – osnovana organizacija Labris – grupa za lezbejska ljudska prava, prva lezbejska organizacija u Srbiji[62].
Dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji.
 • 25.5. - Kanada – u slučaju Egan vs. Canada, Vrhovni sud Kanade je doneo presudu da je zabranjena diskriminacija po osnovama seksualne orijetacije po članu 15 Kanadske povelje o pravima i slobodama, koja je deo ustava. Član 15 Povelje ne pominje seksualnu orijentaciju direktno, ali je sastvaljen tako da omogućuje sudu da doda nove moguće osnove po kojima se diskriminacija zabranjuje. Ova presuda ima veliki značaj, jer se član 15 odnosi na sve zakone koji štite od diskriminacije.

 • Bosna i Hercegovina – dekriminalitzacija homoseksualnosti. Republika Srpska će, međutim, uljoniti homoseksualnost iz krivičnog zakona tek 1998. godine.
 • 8.5. - Južna Afrika – prva država koja eksplicitno zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijetacije u Ustavu.


 • 1.8. - Holandija/Nizozemska, Amsterdam – počinju pete Gay Games, sa 14.700 učesnika i učesnica.
 • 12.10. - Sjedinjene Američke DržaveMatthew Shepard umire u bolnici od povreda koje je dobio prilikom u napadu motivisanom homofobijom. Napad na Matthewa i njegova smrt je bio povod za veliku kampanju protiv nasilja iz mržnje i protiv homofobije. Matthew Shepard je, verovatno, najpoznatija žrtva homofobije. Njegove ubice su osuđene na po dve doživotne kazne zatvora.


Videti dalje: Seksualna orijentacija i vojska.
Videti dalje: Istopolni brakovi u Kaliforniji.
Videti dalje: Registrovana partnerstva u Vermontu.
Videti dalje: Položaj LGBT osoba u Hrvatskoj.
Videti dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji.
 • 30. novembar - Ujedinjeno Kraljevstvo – pravo na slobodno stupanje u seksulne odnose izjednačava se na 16 godina za sve parove. Raniji zakon predviđao je 16 godina za heteroseksualne odnose i 18 godina starosti za istopolne odnose[68]
Videti dalje: Zakonska granica za stupanje u seksualne odnose i Položaj LGBT osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu.
 • Izrael – priznaje se imigraciono pravo istopolnim partnerima/partnerkama državljana/državljanki Izraela.

 • 7. mart - Kina - Kineska psihijatrijska asocijacija je uklonila homoseksualnost sa liste Kineske klasifikacije i dijagnostičkih kriterija mentalnih poremećaja, čime je svoj stav usaglasila sa Svetskom zdravstvenom asocijacijom da je homoseksualnost noramalna varijanta ljudske seksualnosti. Kineski psihijatri su doneli ovu odluku na osnovu jednogodišnjeg istraživanja[69].
 • 15. mart - Portugal - Izglasane su dopune zakona o faktičkim zajednicama, kojima se priznaju ista prava istopolnim parovima koja su do tada važila za nevenčane različitopolene parove.[70]
 • 9. mart - Srbija – upad u prostorije Queeria (Kvirija) centra u Beogradu. Dvadesetak neonacista upalo je u tadašnje prostorije Kvirija centra i Socijaldemokratske omladine u Beogradskoj 8 i pretuklo članove i članice koji su se tu zatekli. Pri tome je napravljena velika materijalna šteta[71].
Dalje: Istopolni brak u Holandiji, Položaj LGBT osoba u Holandiji.
 • 30.6. - Srbija – napad na prvu gej paradu u Beogradu. Gomila navijača, ultranacionalista, neonacista, čak i pripadnika klera napada učenice i učesnike prve organizovane gej parade na Balkanu. Policija nije efikasno reagovala, a državni zvaničnici nikada nisu dali zvanično saopštenje.
 • 1.8. - Nemačka – stupa na snagu zakon o registrovanom partnerstvu istopolnih parova.
 • 1.9. - Srbija – pokrenut Queeria on-line magazin

 • Nemačka – savezna vlada izdaje zvanično izvinjenje gejevima za stradanje u Holokaustu i za progon posle Drugog svetsog rata do ukidanja notornog Paragrafa 175.
 • Švedska – priznaje pravo na usvajanje dece od strane registrovanih istopolnih parova, postižući tako gotovo puno izjednačenje u pravima venčanih heteroseksualnih i registrovanih istopolnih parova (sa jedinom razlikom da se istopolni parovi ne mogu venčati u crkvi).
Dalje: Položaj LGBT osoba u Hrvatskoj.
 • 15. jun - Srbija, Niš – zvanično osnovana organizacija Lambda – Centar za promociju i unapređenje LGBT ljudskih prava i queer kulture u Nišu. Lambda počinje sa neformalnim sastancima i radom marta meseca iste godine[74].
Dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji.
 • 29. jun - Hrvatska, Zagreb – održana prva parada ponosa LGBT osoba, pod nazivom „Gay Pride Zagreb 2002“ („Gay“ je već naredne godine izbačeno iz naziva, kako bi se prikazala inkluzivnost u odnosu na lezbejke, biseksualne, trans i druge osobe), sa motoom Iskorak KONTRA predrasuda. Na učesnike i učesnice parade bio je bačen suzavac i povređene su 32 osobe. Uhapšeno je 27 osoba, ali nijedna nije procesuirana. Ovo je ujedno i (do sada) jedina proslava LGBT ponosa u Hrvatskoj kojoj su prisustvovale osobe iz državnog vrha, uključujući i ministra unutrašnjih poslova Šime Lučina[75].
 • 8. - Austrija – starosna granica za dobrovoljni seksulni odnos je izjednačena na 14 godina.
 • 22.9. - Švajcarska, Cirih – registrovanim istopolnim parovima u ciriškom kantonu data su jednaka prava po pitanju poreza, nasledstva i socijalnog osiguranja koja imaju venčani heteroseksualni parovi.
 • 24.10. – u devedesetoj godini umro gej aktivista Harry Hay, jedan od osnivača Mattachine Society, prve gej organizacije u SAD.
 • 2.11. - Australija – šeste po redu Gay Games otvorene u Sidneju, sa 12.100 učesnika i učesnica, pod geslom Under New Skies.

 • 30. januar - Belgija – usvaja se zakon o istopolnom braku. Belgija postaje druga država u Evropi, koja izjednačava prava venčanih heteroseksualih i istopolnih parova, sa izuzetkom usvajanja dece, što će biti omogućeno tek 2006. Zbog procedure koju zakon predviđa, prvo istopolno venčanje u Belgiji održano je tek juna iste godine. Zakon je donet sa 91 glasom za i 22 glasa protiv[76].
Dalje: Položaj LGBT osoba u Belgiji i Istopolni brak u Belgiji
 • 28. jun - Hrvatska, Zagreb – druga parada ponosa pod nazivom „Zagreb Pride“ – „Opet ponosno“. Događaj je bio posvećen Zakonu o istopolnim zajednicama i antidiskriminacionom zakonu[79].
Dalje: Položaj LGBT osoba u Hrvatskoj.

Dalje: Zagreb Pride.

Dalje: Položaj LGBT osoba u Hrvatskoj.

Dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji
Dalje: Položaj LGBT osoba u Rusiji.
Dalje: Položaj LGBT osoba u Sjedinjenim Američkim Državama.
 • 22. jun - Hrvatska, ZagrebИнтерnacionala Pride 2006, Zagreb - "Živ(j)eti slobodno" – prvi internacionalna proslava ponosa LGBT osoba i peta takva manifestacija u Zagrebu. Pride je organizovan kao prvi istočnoevropski pride. Učestvovali su aktivisti i aktivistkinje iz 13 zemalja i oko 30 organizacija. Podršku su dali i drugi pokreti iz Hrvatske: radnički-sidikalni pokret, feministički pokret, ekološki pokret itd. Интерnacionala Pride je trajao 3 dana[86].
Dalje: Zagreb Pride.
Dalje: Istopolna zajednica u Češkoj.
Dalje: Istopolna zajednica u Sloveniji.
 
Martina Navratilova i Mark Tewksbury čitaju tekst Delaracije iz Montreala na ceremoniji otvaranja World Outgames.
Dalje: Položaj LGBT osoba u Nemačkoj.
Dalje: Istopolni brakovi u Južnoj Africi.
Dalje: Istopolne zajednice u New Jerseyu.

 
Status istopolnih zajednica u Evropi
  Istopolni brak
  Registrovana partnerstva
  Neregistrovane kohabitacije
  Pitanje u razmatranju
  Ne priznaju se ili nepoznat status
  Istopolni brak je zabranjen
Vidi dalje: Istopolno partnerstvo u Švajcarskoj.
Videti dalje: Položaj LGBT osoba u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Videti dalje: Istopolno partnerstvo u Meksiku.
Videti dalje: Istopolno partnerstvo u Washingtonu.
 • 26. januar - SAD, New Hampshire - usvaja se zakon o registrovanom partnerstvu, kojim se istopolnim parovima garantuju prava slična onima u bračnoj zajednici[99].
Videti dalje: Istopolno partnerstvo u New Hampshireu.
Videti dalje: Položaj LGBT osoba u Sjedinjenim Američkim Državama.
Dalje: Zagreb Pride.
 • 9. avgustSAD – organizuje se prva debata predsedničkih kandidata na temu LGBT prava, emitovana na televiziji Logo. Na debati su se pojavili samo demokratski kandidati i kandidatkinja, dok se republikanci nisu odazvali[104]
 • 29. novembarUrugvaj – donosi se zakon o priznavanju građanske zajednice istopolnih parova, čime Urugvaj postaje prva latinoamerička zemlja koja priznaje istopolne parove na nacionalnom nivou[105].
Videti dalje: Istopolna partnerstva u Urugvaju, Položaj LGBT osoba u Urugvaju.
 • 17. decembarMađarska – usvaja se zakon o registrovanim partnerstvima istopolnih parova. Zakon stupa na snagu 1.1.2009. Zakonom se garantuju sva prava koja su garantovana brakom, osim usvajanja dece[106].
Videti dalje: Istopolna partnerstva u Mađarskoj, Položaj LGBT osoba u Mađarskoj.

 • 1. maj - Srbija - počinje sa izlaženjem queer rubrika Rainbow u okviru mesečnika Yellow Cab, koja obrađuje teme queer umetnosti, aktivizma i nudi informacije o queer događajima i mestima u Beogradu.
Dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji
Videti dalje: Položaj LGBT osoba u Nemačkoj.
 • 11. jun - Norveška - donosi se zakon o istopolnim brakovima, čime Norveška postaje četvrta evropska država koja u potpunosti izjednačava prava istopolnih i heteroseksualnih parova[108]. Zakon stupa na snagu 1.1.2009.
Videti dalje: Istopolni brak u Norveškoj.
Dalje: Položaj LGBT osoba u Hrvatskoj

 
Premijerka Islanda, Jóhanna Sigurðardóttir.
 • 1. januar - Severni Kipar - Na snagu stupa novi krivični zakonik, kojim se dekriminalizuje homoseksualnost. Ovim Severni Kipar postaje poslednja teritorija u Evropi koja je ukinula zakonsku zabranu homoseksualnosti[112]
Vidi dalje: Istopolne zajednice u Mađarskoj, Položaj LGBT osoba u Mađarskoj.
 • 26. mart - Srbija - Usvojen je Zakon o zabrani diskriminacije, koji, između ostalog, zabranjuje diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije[119].
Dalje: Položaj LGBT osoba u Srbiji
Dalje: Istopolni brak u Švedskoj i Položaj LGBT osoba u Švedskoj.
Glavni članak: Istopolni brak u SAD
Dalje: Položaj LGBT osoba u Mađarskoj i Istopolne zajednice u Mađarskoj.
 • 15. maj - Finska - omogućuje se usvajanje dece jednog/e od partnera/ki u istopolnoj zajednici. Zajedničko usvajanje dece nije omogućeno[125].
 • 1. jun - Nevada, SAD - usvaja se zakon o istopolnim zajednicama, koji stupa na snagu 1. oktobra, 2009.[126]
Dalje: Položaj LGBT osoba u Hrvatskoj
 • 2. jul - Indija - vrhovni sud u Delhiju je doneo odluku po kojoj se istopolni odnosi ne smatraju krivičnim delom. Pre dekriminalizacije homoseksualnost je bila kažnjiva prema odredbama koje su u zakon uneli britanski kolonisti[128].
 • 6. jul - Washington, D.C., SAD - priznaju se istopoli brakovi koji su sklopljeni u drugim državama (u Americi ili inostranstvu), ali nije moguće sklopiti istopolne brakove u Washingtonu[129]
 • 26. jul - Washington - SAD - stupa na snagu zakon o registrovanim partnerstvima, u javnosti poznat kao "sve-osim-braka" (all-but-marriage), koji garantuje sva prava istopolnim parovima koja su garantovana venčanim parovima. Zakon je izglasan 15. aprila, sa 62-35 glasova, a potpisan je 18. maja[130]
Glavni članak: Položaj LGBT osoba u UK
 • 19. septembar - Srbija - Nakon zabrane da se povorka ponosa održi na prijavljenoj lokaciji u centru Beograda i ponude nove lokacije na Novom Beogradu, organizacioni odbor povorke ponosa dobeo je odluku da se povorka ne održi[140]

Reference

uredi
 1. Uncovering the prehistory of sex Arhivirano 2012-07-19 na Wayback Machine-u, Timothy Taylor, British Archaeology, Nr.15, jun, 1996.
 2. Na sajtu Queer Heritage se navodi 5.000 godina pre nove ere kao moguće vreme nastanka crteža [1] Arhivirano 2020-02-18 na Wayback Machine-u, dok se na sajtu Teksaškog univerziteta u Ostinu, odeljenja za klasičnu arheologiju, pominje 8.000. godina pne.[2] Arhivirano 2008-05-15 na Wayback Machine-u
 3. „Queer Heritage”. Arhivirano iz originala na datum 2020-02-18. Pristupljeno 2008-08-16. 
 4. Fotografija Arhivirano 2012-10-03 na Wayback Machine-u pomenutog crteža.
 5. Greg Reeder. „Same-sex desire, conjugal constructs, and the tomb of Niankhkhnum and Khnumhotep”. World Archaeology 32/2, str 193-208. Routledge, part of the Taylor & Francis Group. Pristupljeno 16. 08. 2008. [mrtav link] - neophodno je registrovanje.
 6. The tomb of Khnumhotep and Niankhkhnum
 7. David F. Greenberg: "The Construction of Homosexuality", University of Chicago Press, 1988, ISBN 0-226-30628-3 Pregled knjige dostupan online ovde.
 8. Glossary
 9. 9,0 9,1 Hamurabijev zakonik, prevod: Ced. Marković, 1925
 10. Eunuchs are able to procreate, "Born Eunuchs": Homosexual Identity in the Ancient World
 11. Male Daughters, Barren Women and Virgins
 12. Sapfo sa Lezbosa na gay-serbia.com-u.
 13. Journal of Homosexuality vom 20. April 1990: Edward Brongersma JD: "The Thera Inscriptions Ritual or Slander?"
 14. Tukidid, Peloponeski rat 6.54.1. nadalje
 15. Tekst knjige Levitske
 16. Plutarh, Pelopida, XVIII
 17. Anabasis 7a i Anabasis 7b, Arijan (engleski prevod)
 18. Joh. Frid. Christ. (1726), Historia legis Scantiniae (Historia de la ley Scantinia)
 19. Wilhelm Rein, Das Criminalrecht der Römer von Romulus bis auf Justinianus (Historia penal romana desde Romulo hasta Justinian I), 1844, p. 864
 20. Gisela Bleibtreu-Ehrenberg, Tabu Homosexualität - Die Geschichte eines Vorurteils (El tabú de la homosexualidad: historia de un prejuidio), 1978, p. 187
 21. Svetonije, Julius 2-3; Plutarh, Caesar 2-3; Cassius Dio, Roman History 43.20
 22. Strabo 4.4.6
 23. Axel Schock, Karen Susan Fessel: "OUT!", Querverlag Berlin, 2004, ISBN 3-89656-111-1 Str. 15 (PDF - na nemačkom Arhivirano 2007-09-27 na Wayback Machine-u)
 24. „Suetonius: De Vita Caesarum--Nero”. Arhivirano iz originala na datum 2011-01-10. Pristupljeno 2006-10-16. 
 25. „Paul Halsall: Homosexual Eros in Early Greece (1986)”. Arhivirano iz originala na datum 2006-10-27. Pristupljeno 2006-10-16. 
 26. Svetonije, Galba, 22
 27. Epitome of Book LXVIII, Cassius Dio
 28. 28,0 28,1 28,2 Homosexuality in the Middle Ages Arhivirano 2008-12-24 na Wayback Machine-u, Warren Johansson and William A. Percy, na sajtu Humbolt Univerziteta.
 29. Epitome of Book LXXX, Cassius Dio.
 30. Historia Augusta
 31. Willem den Boer: "Some Minor Roman Historians", Brill Archive, 1972, ISBN 90-04-03545-1, Str.70.
 32. Kama Sutra Arhivirano 2012-09-19 na Wayback Machine-u, prevod na engleski
 33. Tekst prevoda na engleski 77 Novele
 34. Tekst prevoda na engleski 141. Novele
 35. Die sittliche Beurteilung der Homosexualität:Moralhistorische Anmerkungen zum christlichen Standpunkt, Dr. theol. Josef Spindelböck, u Verantwortete Freiheit. Beiträge zur theologischen Ethik, Josefa Spindelböcka (na nemačkom)
 36. LIWĀṬ IM FIQH: MÄNNLICHE HOMOSEXUALITÄT? Arhivirano 2006-09-28 na Wayback Machine-u, Arno Schmitt
 37. „Biography: Abu Nuwas”. Arhivirano iz originala na datum 2008-02-20. Pristupljeno 2008-10-01. 
 38. ANNOTATED BIBLIOGRAPHY FOR THE STUDY OF WOMEN'S LITERATURE, SAPPHO OF LESBOS Arhivirano 2007-12-18 na Wayback Machine-u, Dr. Kathleen Collins
 39. Flores Historiarum
 40. Jan von Flocken (1. novembar 2007). „Eduard II. – Grausamer Tod eines schwulen Königs”. Welt online. Pristupljeno 14. 7. 2009. 
 41. 41,0 41,1 „Archive copy”. Arhivirano iz originala na datum 2008-08-30. Pristupljeno 2009-07-14. 
 42. Kent Gerard, Gert Hekma, "The Pursuit of Sodomy: Male Homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe", Haworth Press, ISBN 0-86656-491-8, pp. 27-31
 43. Larry P. Gross, James D. Woods: "The Columbia Reader on Lesbians and Gay Men in Media, Society, and Politics",Columbia University Press, 1999, ISBN 0-231-10446-4, p.158
 44. „The Law in England, 1290-1885”. Arhivirano iz originala na datum 2012-07-28. Pristupljeno 2008-10-01. 
 45. 45,0 45,1 „Queer Heritage, a timeline 1700-1900”. Arhivirano iz originala na datum 2009-03-03. Pristupljeno 2008-10-16. 
 46. § 175 Arhivirano 2015-04-03 na Wayback Machine-u na sajtu schwulencity.de
 47. Gay Studies From the French Cultures, Rommel Mendès-Leite, Pierre-Olivier de Busscher
 48. Prikaz i istorija antologije
 49. „Archiv für Sexualwissenschaft”. Arhivirano iz originala na datum 2007-09-02. Pristupljeno 2008-10-01. 
 50. „LGBT and Swedish Law”. RFSL. Arhivirano iz originala na datum 2012-01-19. Pristupljeno 9.1.2009. 
 51. Zvanični sajt Arhivirano 2007-02-05 na Wayback Machine-u organizacije COC Nederland
 52. Zvanični sajt RFSL-a Arhivirano 2009-06-18 na Wayback Machine-u na engleskom
 53. Mattachine Society Arhivirano 2007-02-17 na Wayback Machine-u na glbtq.com-u.
 54. McLeod, Donald (01.03.1996.) (PDF). Lesbian and Gay Liberation in Canada. Toronto: ECW Press. str. 40-47. ISBN 1550222732. Arhivirano iz originala na datum 2008-10-02. Pristupljeno 2008-10-16. 
 55. Stonewall and Beyond: Lesbian and Gay Culture na sajtu Columbia Universitya
 56. Arkadija, gej-lezbejski lobi 1990-1995[mrtav link]
 57. „Changing Times, Changing Demands: Motivations, Concerns and Needs of People Involved in Social Change”. Arhivirano iz originala na datum 2007-09-27. Pristupljeno 2009-07-06. 
 58. „Russia: Information on whether men have in fact been released from jail subsequent to the 27 May 1993 legislation lifting the ban on consensual homosexual relations”. Immigration and Refugee Board of Canada. 01. 08. 1993.. Pristupljeno 6. 7. 2009. 
 59. Tekst zakona na sajtu Bioblioteke kongresa
 60. „U.S. 8th Circuit Court of Appeals — JaAnn Brandon v Charles B. Laux”. FindLaw. Pristupljeno 6. 7. 2009. 
 61. Albania: Parliament Legalizes Homosexuality Arhivirano 2009-07-31 na Wayback Machine-u, IGLHRC, 01.04.1995
 62. Zvanični sajt Arhivirano 2009-02-08 na Wayback Machine-u Labrisa
 63. „Services gay ban lifted”. BBC News. 12.1. 2000.. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 64. „State Ballot Measures”. Arhivirano iz originala na datum 2012-07-22. Pristupljeno 2008-09-21. 
 65. The Vermont Guide to Civil Unions
 66. O Lori Arhivirano 2012-06-14 na Wayback Machine-u na sajtu lori.com
 67. O nama na sajtu queeria.org
 68. Explanatory Notes to Sexual Offences (Amendment) Act 2000 na vladinom sajtu za javno informisanje UK-a.
 69. Homosexuality Not an Illness, Chinese Say u The New York Timesu.
 70. 70,0 70,1 Tekst zakona na portugalskom, objavljen u službenom listu.
 71. „Saopštenje za javnost”. Arhivirano iz originala na datum 2008-06-12. Pristupljeno 2008-10-01. 
 72. Going Dutch u The Guardianu
 73. „Zvanični sajt Iskoraka”. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-30. Pristupljeno 2008-10-18. 
 74. „Zvanični sajt Lambde”. Arhivirano iz originala na datum 2008-06-07. Pristupljeno 2008-10-18. 
 75. Zagreb Ppide 2002 Arhivirano 2008-08-11 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea
 76. Beleške o zakonu na holandskom i na francuskom, Belgijski senet, preuteto na dan: 2.8.2009
 77. „Federal Marriage Amendment - H.J. Res 56”. Arhivirano iz originala na datum 2009-09-08. Pristupljeno 2009-08-02. 
 78. „Gay Marriage Ban Falls Short of Majority”. The Washington Post. Pristupljeno 2. 8. 2009. 
 79. Zagreb Pride 2003 Arhivirano 2008-08-11 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea
 80. Zagreb Pride 2004 Arhivirano 2008-08-11 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea.
 81. Zagreb Pride 2005 Arhivirano 2008-08-11 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea
 82. Krivični zakonik Arhivirano 2008-09-13 na Wayback Machine-u na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije
 83. Moscow's First Gay Pride Parade Disrupted by Police and Hecklers na sajtu Washington Posta
 84. Melee at Moscow Pride: Parade Ends with Violence, Injuries Arrests na sajtu San Francisco Bay Timesa
 85. A joint resolution proposing an amendment to the Constitution of the United States relating to marriage. na sajtu U.S. Senatea
 86. Internacionala Pride Arhivirano 2008-08-11 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea
 87. Country's first same-sex unions
 88. Registracija istospolne partnerske skupnosti Arhivirano 2011-09-30 na Wayback Machine-u na Državnom portalu Republike Slovenije
 89. Outgames
 90. Declaration of Montreal
 91. Wowereit: Berlin’s charming and very determined mayor na citymayors.com
 92. South Africa's Parliament OKs same-sex marriage[mrtav link] - vest na PlanetOut.com
 93. Historic recognition of LGBT organisations at the United Nations Arhivirano 2006-12-14 na Wayback Machine-u na sajtu ILGA-e
 94. New Jersey Legislature Votes to Allow Civil Unions u New York Timesu.
 95. „First same-sex union registered in Switzerland”. swissinfo.ch. 2. 1. 2007.. Arhivirano iz originala na datum 2007-09-30. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 96. „Gay rights laws challenge fails”. BBC News. 10. 1. 2007.. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 97. Tekst zakona - PDF na španskom jeziku.
 98. „Same-sex partnership bill passes in Washington State”. The Advocate. 12. 4. 2007. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 99. „New Hampshire Legislature Passes Civil Unions Bill; Governor Set To Sign Bill Into Law”. HRC. 26. 4. 2007.. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-19. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 100. Vermont Bans Gender Identity Discrimination
 101. „First sex-swap mayor is sworn in”. BBC News. 24. 05. 2007.. Pristupljeno 21.9., 2008. 
 102. „Extending Civil Rights to Gay Citizens”. Arhivirano iz originala na datum 2008-09-18. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 103. Zagreb Pride 2007 Arhivirano 2008-08-11 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea.
 104. „Democratic candidates talk gay issues in historic presidential forum”. The Advocate. 11. 8. 2007.. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 105. „Uruguay Passes Civil-Union Law”. San Francisco Bay Times. 6. 12. 2007.. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 106. „Hungary OKs Civil Partnerships”. San Francisco Bay Times. 27. 12. 2007.. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 107. „Berlin remembers persecuted gays”. BBC News. 27. 5. 2008.. Pristupljeno 21. 09. 2008. 
 108. „Norway legalises gay marriage”. Arhivirano iz originala na datum 2009-12-02. Pristupljeno 2008-09-21. 
 109. Zagreb Pride 2008. Arhivirano 2008-07-14 na Wayback Machine-u na sajtu Zagreb Pridea
 110. Saopštenje za štampu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, 18.12.2008
 111. Catherine Stein (12.06.08). „Same sex marriage law passed by wide majority”. Aftenposten.no. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 112. Marc Shoffman (13. 11. 2006.). „Northern Cyprus decriminalises homosexuality”. Pink News. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 113. Iceland makes history as lesbian Prime Minister takes office
 114. „Hungarian government proposes registered same-sex partnerships”. Pink News. 12. 2. 2009.. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 115. „Argentina officially ends trials for homosexual acts in military”. 365gay.com. 2. 3. 2009.. Arhivirano iz originala na datum 2009-03-07. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 116. „Philippines ends ban on gays in military”. 365gay.com. 3. 3. 2009.. Arhivirano iz originala na datum 2010-03-30. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 117. „Denmark OKs adoptions by gay couples”. 20. 3. 2009.. Arhivirano iz originala na datum 2009-09-12. Pristupljeno 1. 3. 2010. - ()
 118. „Vt. senate passes gay marriage bill”. Arhivirano iz originala na datum 2012-02-14. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 119. Usvojen Zakon o zabrani diskriminacije na sajtu Politike
 120. Sweden allows same-sex marriage na BBC News-u.
 121. Iowa Gay Marriage Ban Unconstitutional na CBS News-u
 122. Vermont Legislature gives final OK to gay marriage u LA Times-u.
 123. „Hungary introduces registered partnership for same-sex partners”. ILGA. 20. 4. 2009. Arhivirano iz originala na datum 2009-05-02. Pristupljeno 28. 7. 2009. 
 124. „Uruguay To Lift Ban On Gays In The Military”. 13. 5. 2009.. Pristupljeno 1. 3. 2010. 
 125. „Finland allows gay couples to adopt partner's children”. Pink News. 15. 5. 2009. Arhivirano iz originala na datum 2011-06-29. Pristupljeno 28. 7. 2009. 
 126. „Nevada lawmakers reject veto of partnership bill”. 365 gay. 6. 1. 2009. Arhivirano iz originala na datum 2009-06-23. Pristupljeno 28. 7. 2009. 
 127. „Gay udruge: Odobrenjem 'Anti-gay prosvjeda' Zagreb postaje nesiguran grad”. HRT. Pristupljeno 2. 8. 2009. 
 128. „Gay sex decriminalised in India”. BBC. Pristupljeno 2. 8. 2009. 
 129. „Washington, D.C., Recognizes Same-Sex Marriages”. New York Times. 7. 7. 2009. Pristupljeno 2. 8. 2009. 
 130. „SB 5688 - 2009-10 Expanding the rights and responsibilities of state registered domestic partners.”. Washington State Legislature. Pristupljeno 2. 8. 2009. 
 131. „From Rep. Mark Pocan: Wisconsin Becomes First Midwestern State to Legislatively Enact Protections for Same-Sex Couples”. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 132. „Lutheran Group Eases Limits on Gay Clergy”. New York Times. Pristupljeno 22. 8. 2009. 
 133. „ELCA validates 'chaste' same-sex relationships”. StarTribune. Arhivirano iz originala na datum 2009-08-27. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 134. „'Brilliant' news for lesbian couples”. BBC. 30. 8. 2009.. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 135. „Children can now have two lesbian mothers and no father on birth certificate”. The Daily Telegraph. 31. 8. 2009.. Arhivirano iz originala na datum 2015-01-15. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 136. „Lesbian partners to be named on birth certificates”. The Guardian. 31. 8. 2009.. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 137. „Gay marriage now legal in Vermont”. Pink News. 1. 9. 2009.. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 138. „Same-sex marriages begin in Vermont”. abc news. 1. 9. 2009.. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 139. „Gay adoption now legal in Uruguay”. Pink News. Pristupljeno 12. 9. 2009. 
 140. „"Povorka ponosa" se neće održati”. B92. 19. 9. 2009.. Pristupljeno 21. 10. 2009. 
 141. „Swedish Church: Gay Marriage, Ja”. The Advocate. 22. 10. 2009.. Pristupljeno 23. 10. 2009. 
 142. „Švedska:Crkva odobrila gej venčanja”. B92. 22. 10. 2009.. Pristupljeno 23. 10. 2009. 
 143. Zvanični sajt
 144. Tekst Povelje na engleskom jeziku
 145. „Mexico City backs gay marriage in Latin American first”. BBC News. 21. 12. 2009.. Pristupljeno 10. 1. 2010. 
 146. „Die ersten homosexuellen Paare trauten sich”. Der Standard. 1. 1. 2010.. Pristupljeno 10. 1. 2010. 
 147. „In France, Transsexuals Celebrate a Small Victory”. Time. 1. 3. 2010.. Arhivirano iz originala na datum 2010-06-29. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 148. „France de-lists transgenderism as a mental illness”. Pink News. 15. 2. 2010.. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 149. „Transgender Victory in France”. The Advocate. 2. 3. 2010.. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 150. „Komitet ministara Saveta Evrope dao preporuke za borbu protiv diskriminacije GLBT osoba”. Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu. Arhivirano iz originala na datum 2010-11-03. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 151. „Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, Resolution 1728 (2010)”. CoE. Arhivirano iz originala na datum 2010-05-15. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 152. „Discrimination on the basis of sexual orientation and gender identity, Recommendation 1915 (2010)”. CoE. Arhivirano iz originala na datum 2010-05-15. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 153. Hatton, Barry (17. maj, 2010). „Portugal's president ratifies gay marriage law”. Associated Press (Google News). Arhivirano iz originala na datum 2010-05-20. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 154. „Portugal's president to ratify same-sex marriage law”. BBC News. 17. maj, 2010.. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 155. „Iceland passes gay marriage law in unanimous vote”. Reuters. 11. 6. 2010.. Pristupljeno 16. 6. 2010. 
 156. „Zagreb Pride: Ljudska prava nemaju cijenu!”. Zagreb Pride. 20. 6. 2010.. Arhivirano iz originala na datum 2010-07-10. Pristupljeno 20. 6. 2010. 
 157. „Josipović podržao Zagreb Pride: Svi imaju pravo na seksualno izražavanje”. vijesti.net. 9. 6. 2010. Pristupljeno 20. 6. 2010. 
 158. „Nakon Gay Pridea zabilježena dva napada na sudionike”. Jutarnji list. 19. 6. 2010. Arhivirano iz originala na datum 2011-04-04. Pristupljeno 20. 6. 2010. 
 159. „Boletín Oficial de la República Argentina” (španski). Pristupljeno 30. 7. 2010. [mrtav link]
 160. „Se publicó en el Boletín Oficial la ley de matrimonio homosexual”. Arhivirano iz originala na datum 2011-07-06. Pristupljeno 30. 7. 2010. 
 161. „Crna Gora donela antidiskriminacioni zakon”. GayEcho. Arhivirano iz originala na datum 2011-09-13. Pristupljeno 30. 7. 2010. 
 162. „Florida Halts Gay Adoption Ban”. The Advocate. 22. 9. 2010.. Pristupljeno 23. 9. 2010. 


 
 
Gej, lezbejske, biseksualne
i trans (LGBT) teme
Seksualna orijentacija i Rodni identitet LGBT zajednica i LGBT kultura
Seksualna orijentacija i identiteti Homoseksualnost · Gej · Lezbejka · Biseksualnost Coming out · Drag king · Drag queen · Film (Spisak filmova po abecedi/po godinama· Gej bar · Gej ikona · Gej himna · Gej kvart · Lezbejska utopija · Parada ponosa · Ponos · Poznate LGBT osobe · Sleng · Slogani · Simboli · Sport · Turizam · Veze
Rodni identitet Transrodnost (Interrodnost · Nebinarnost· Transseksualnost (Transmuškarac · Transžena)
Neheteroseksualnost Interseksualnost · Queer · Treći rod
Nauka i teorija Istorija

Biologija · Demografija · Kinsijeva skala · Klajnova tabela · Lezbejski feminizam · Medicina · Neurobiologija · Psihologija · Queer teorija · Ružičasta lingvistika · Sredina i seksualna orijentacija · Studije roda · Transfeminizam

Pregled LGBT istorije · Antička Grčka · Stounvolska revolucija · Lezbejska istorija · Progon LGBT osoba
Prava Religija i homoseksualnost
Teme Partnerstva · Brak · Roditeljstvo · Usvajanje dece · Vojna služba · Imigraciona prava · Zakonski aspekt transseksualnosti Mitologija · Judaizam · Hrišćanstvo · Islam · Hinduizam · Budizam · Sikizam · Konfucijanizam · Taoizam · Wicca
Po regionima: Afrika · Južna Amerika · Severna Amerika · Azija · Evropa · Okeanija LGBT opozicija
Homofobija · Transfobija · Lezbofobija · Bifobija · Heteroseksizam · Homohisterija · Nasilje nad LGBT osobama
Ovaj članak je deo LGBT projekata.
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi
  LGBT istorija
Antika Grčka
Pederastija (AtinaKritSpartaTeba) • Homoseksualnost u vojsciMitologijaFilozofija grčke pederastijeKalosErastEromenos
• • •
RimEgipat (Khnumhotep i Niankhkhnum)• Azija
Srednji vek VizantijaAdelfopoiesis
Novi vek RenesansaUranijska poezijaUranijski pokret
XX vek Emancipatorski pokret u Nemačkoj
(LGBT istorija u Nemačkoj)
Magnus HirschfeldNaučno-humanitarni komitetInstitut za seksualnu naukuDer Eigene
• • •
Progon LGBT osoba u nacističkoj Nemačkoj
Paragraf 175Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und AbtreibungRužičasti trougaoCrni trougao
• • •
Homofilni pokretStounvolska revolucijaGay LiberationAIDS krizaQueer NationIstopolne zajednice i brakovi
Opšti pregled Pregled LGBT istorijeLezbejska istorijaProgon LGBT osobaAnti-gej zakoni
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi