Otvori glavni meni
Pederastijsko udvaranje, detalj s atičke vaze 530-520. pne.

Eromenos (grčki: ἐρώμενος) je termin kojim se u pederastičkoj tradiciji antičke Grčke označavao mladić, koji je bio u vezi sa odraslim muškarcem – erastom. Termin u bukvalnom prevodu znači „onaj koji je voljen“. U prevodima klasičnih dela na srpskohrvatski jezik za eromenosa se koristi reč „ljubimac, u paru sa rečju ljubavnik, kojom se prevodi erast.

U različitim polisima koristile su se različite reči kojima se označavao eromenos, odnosno mlađi partner pederastičkog para. U Atini je pored eromenosa korišćena reč i paidika, u Sparti aites, na Kritu kleinos, a ukoliko učestvovali u borbi sa svojim ljubavnikom, onda i parastathes.

Eromenos je morao da bude lep, skroman, vredan, hrabar, ali i probirljiv, kritičan, uzdržan i nije smeo da dozvoli da bude lako osvojen od strane svog udvarača.

Kada bi eromenos odrastao (sa oko 18 godina), odsekao bi kosu i mogao je da i sam postane erast.

Vidi takođerUredi