Eannatum bio je sumerski kralj Lagaša za koga historičari drže da je stvorio jedan od prvih imperija u historiji.

Stela (Louvre)
Još jedan fragment

Osvajanje Sumera uredi

Eannatum, unuk Ur-Nanshea, kralja Lagaša koji je bio osvojio cijeli Sumer, uključujući Ur, Nippur, Akshak, Larsu i Uruk, koji je bio kontrolirao Enshakushanna, kralj na Popisu kraljeva. Također je anektirao kraljevstvo Kiš, koje je povratilo nezavisnost nakon njegove smrti. Natjerao je grad Ummu da mu plaća danak, i to tako da je svaka osoba morala platiti određenu količinu žita riznici boginje Nine i boga Ingurise.

Osvajanja van Sumera uredi

Eannatum je proširio svoj uticaj van granica Sumera. Osvojio je dijelove Elama, uključujući grad Az na obali Perzijskog zaljeva, te zahtijevao danak od udaljenih gradova kao što je Mari. Međutim, dijelovi tako stečenog imperija su se često bunili. Za vrijeme Eannatumove vladavine su podignuti mnogi hramovi i palače, posebno u Lagašu. Grad Nina, najvjerojatnija preteča Ninive, je ponovno izgrađena, s mnogim kanalima i rezervoarima vode.

Stela lešinara uredi

Najpoznatiji spomenik Eannatumove vladavine je tzv. Stela lešinara, podignuta u čast pobjede nad kraljem Enakalleom od Umme.

Izvori uredi

Izvori uredi


Sumerski vladari  
Alulim | Alalngar | En-men-lu-ana | En-men-gal-ana | Dumuzid Pastir | En-sipad-zid-ana | Emmeduranki | Ubara-Tutu | Ngushur | Kullassina-bel | Nangishlishma | En-tarah-ana | Babum | Puannum | Kalibum | Kalumum | Zuqaqip | Atab | Mashda | Arwium | Balih | En-me-nuna | Melem-Kish | Barsal-nuna | Zamug | Tizqar | Ilku | Iltasadum | Mesh-ki-ang-gasher | Dumuzid Ribar | Ur-Nungal | Udul-kalama | La-ba'shum | Mesannepada | Kubaba | Ur-Zababa | Elulu | Eannatum | En-anna-tum I | Tirigan | Puzer-Mama