Enshakushanna (ili En-shag-kush-ana, Enukduanna i En-Shakansha-Ana) bio je kralj Uruka u drugoj polovici 3. milenijuma pne.. Navodi se u Sumerskom popisu kraljeva, kao i da je valdao 60 godina. Također se navodi da je osvojio Hamazi, Akkad, Kiš i Nippur, te tako postao gospodarom cijelog Sumera. On je također prvi vladar koji je uzeo sumersku titulu en ki-en-gi ki-uri, ili "gospodar Sumera i Akada".

U Uruku ga je naslijedio Lugal-kinishe-dudu, ali je hegemoniju nad cijelim Sumerom, po svemu sudeći, preuzeo Eannatum od Lagaša.

Prethodi:
Hadanish od Hamazija
kralj Sumera
ca. 26. vijek pne.
Slijedi:
Lugal-ure od Lugal-kinishe-dudua
Prethodi:
(nepoznat)
Ensi od Uruka
ca. 26. vijek pne.


Sumerski vladari Kip Gudea, princa Lagaša.
Alulim | Alalngar | En-men-lu-ana | En-men-gal-ana | Dumuzid Pastir | En-sipad-zid-ana | Emmeduranki | Ubara-Tutu | Ngushur | Kullassina-bel | Nangishlishma | En-tarah-ana | Babum | Puannum | Kalibum | Kalumum | Zuqaqip | Atab | Mashda | Arwium | Balih | En-me-nuna | Melem-Kish | Barsal-nuna | Zamug | Tizqar | Ilku | Iltasadum | Mesh-ki-ang-gasher | Dumuzid Ribar | Ur-Nungal | Udul-kalama | La-ba'shum | Mesannepada | Kubaba | Ur-Zababa | Elulu | Eannatum | En-anna-tum I | Tirigan | Puzer-Mama