Puzer-Mama bio je vladar sumerskog grada Lagaš koji je prethodio Gudei. Iako je koristio tek titulu lugal, Puzer-Mama je u svojim natpisima koristio vjerske izraze karakteristične za buduće kraljeve Lagaša.

Na vlast je došao u doba akadskog kralja Shar-kali-sharrija te iskoristio akadsku slabost i napade Gutejaca koji su nekoć moćno carstvo sveli “na državicu na ušću Diyale u Tigris.” (Sargonic and Gutian Periods, p. 186) To je omogućilo Puzer-Mami da njegov grad počne stjecati nezavisnost.

Reference uredi

Frayne, Douglas R. (1993). Sargonic and Gutian Periods. Toronto, Buffalo, London. University of Toronto Press IncorporatedSumerski vladari  
Alulim | Alalngar | En-men-lu-ana | En-men-gal-ana | Dumuzid Pastir | En-sipad-zid-ana | Emmeduranki | Ubara-Tutu | Ngushur | Kullassina-bel | Nangishlishma | En-tarah-ana | Babum | Puannum | Kalibum | Kalumum | Zuqaqip | Atab | Mashda | Arwium | Balih | En-me-nuna | Melem-Kish | Barsal-nuna | Zamug | Tizqar | Ilku | Iltasadum | Mesh-ki-ang-gasher | Dumuzid Ribar | Ur-Nungal | Udul-kalama | La-ba'shum | Mesannepada | Kubaba | Ur-Zababa | Elulu | Eannatum | En-anna-tum I | Tirigan | Puzer-Mama