Dragan Aleksić

Dragan Aleksić (7. novembar 1956, Aleksinac) je srpski istoričar.

Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Aleksincu a studije istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1980. godine. Magistrirao je 1984. a doktorirao 1997. godine tezom Privreda Srbije u Drugom svetskom ratu na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od februara 1981. zaposlen je u Institutu za noviju istoriju Srbije.

Aleksić se bavi izučavanjem studentske štampe, ruskom emigracijom u Kraljevini Jugoslaviji, partizanskim pokretom i ekonomskom problematikom u međuratnom periodu i Drugom svetskom ratu.

Važniji radoviUredi

  • Partizanski odredi u zapadnoj Srbiji u zimu 1941/1942. godine (magistarski rad)
  • Tokovi revolucije 19 (1986. godine), strane 251-339
  • Studentska štampa u Beogradu posle 1945. godine, Beograd 1988. godine
  • Ruski-studenti emigranti na Beogradskom unuverzitetu između dva svetska rata, Tokovi 1-2 (1992. godina)
  • Međunarodni privredni položaj Jugoslavije pred Drugi svetski rat, Srbija u modernizacijskim procesima 20. veka, Beograd 1994. godine.