Deset zapovijedi

Deset Božjih zapovijedi ili Dekalog (heb. דברימ devarim = "riječi") je skup zakona što su ga Jevreji, prema biblijskom izvještaju, primili od Boga na planini Sinaju preko proroka Mojsija, nakon izlaska iz egipatskog sužanjstva oko 1200. pne. One su dio zbirke zakona poznate pod nazivom "Zakon" (heb. Tora) ili "Mojsijev zakon".

Mojsije sa Deset zapovesti.

Tekst Deset zapovijedi

uredi

Prijevod s hebrejskog jezika (preveo Silvije Grubišić) glasi ovako (Izlazak 20, 2-17; vidi i Ponovljeni zakon 5,6-21):

Ja sam Jahve, Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.

Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovjedi.

Ne uzimaj uzalud imena Jahve, Boga svoga, jer Jahve ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime njegovo.

Sjeti se da svetkuješ dan subotni. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotni.

Poštuj oca svoga i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti dâ Jahve, Bog tvoj.

Ne ubij!

Ne učini preljuba!

Ne ukradi!

Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvoga!

Deset zapovijedi do danas čine temelj židovske i kršćanske vjere.

Budući da u hebrejskom tekstu ne postoji numeracija ni neka druga jasna podjela zapovijedi, te nije lako odrediti njihov broj, do tradicionalnog broja od deset zapovijedi u različitim se predajama dolazi na različite načine. Osobito je ta raznolikost prisutna među raznim kršćanskim zajednicama.

Deset zapovijedi u Katoličkoj Crkvi

uredi
Dio serije članaka na temu

Hrišćanstvo

 
Kršćanstvo

Isus Hristos
Rođenje · Krštenje · Učenje
Smrt · Uskrsnuće

Osnove
Apostoli · Evanđelje · Crkva

Historija
Rano kršćanstvo · Oci · Sabori
Ikonoklazam · Šizma · Križari
Reformacija · Ekumenizam

Tradicije

Teologija
Stvaranje · Pad · Grijeh · Sud
Spasenje · Carstvo · Hristologija
Trojstvo (Otac, Sin, Sveti duh)

Biblija
Stari zavjet · Novi zavjet
Knjige · Kanon · Apokrifi

Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Glavni članak: Deset Božjih zapovijedi s katoličkog gledišta

Inačica koja se nalazi u katoličkom Katekizmu, ali i kod nekih drugih Crkava, donosi drugačiji, sažeti, tekst. U tom se tekstu umjesto spomena "subote" spominje "dan Gospodnji". Za zapovijed koja spominje zabranu izrađivanja likova Katolička Crkva drži da je sadržana u prvoj zapovijedi (prema njenom nauku, likovi se ne štuju kao da su Bog ili sami sveci, nego samo kao podsjećanje na njih, dok se zabrana iz Deset zapovijedi odnosi na uvjerenje da božanstvo prebiva u izrađenom liku). Ove Crkve također imaju zadnje dvije koje su sadržane u zadnjoj zapovijedi, prema gornjem tekstu. Tako ovaj tekst Deset zapovijedi glasi:

 1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene!
 2. Ne uzimaj imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
 3. Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
 4. Poštuj oca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na zemlji!
 5. Ne ubij!
 6. Ne sagriješi bludno!
 7. Ne ukradi!
 8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
 9. Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
 10. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

Deset zapovijedi u Pravoslavnoj Crkvi

uredi

Sažeti, ali drugačije raspoređeni tekst zapovijedi donosi i Pravoslavna crkva:

 1. Ja sam Gospod Bog Tvoj; nemoj imati drugih bogova osim mene.
 2. Ne pravi sebi idola niti kakva lika; nemoj im se klanjati niti im služiti.
 3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
 4. Sjećaj se dana odmora da ga svetkuješ; šest dana radi i svrši sve svoje poslove, a sedmi dan je odmor tebi i Gospodu Bogu tvojemu.
 5. Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji.
 6. Ne ubij.
 7. Ne čini preljube.
 8. Ne kradi.
 9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
 10. Ne poželi ništa što je tuđe.

Umjesto izraza "subota", ima izraz "dan odmora", što je zapravo prijevod hebrejske riječi šabat. Pravoslavna Crkva zabranjuje idolopoklonstvo.

Deset zapovijedi u Evangeličkoj crkvi

uredi

Tekst Deset zapovijedi Evangeličke ili Luteranske crkve, poput Katoličke crkve, nema zabranu izrađivanja likova i zadnju zapovijed dijeli na dvije, a poput onog Pravoslavne crkve, umjesto "subote" ima "dan odmora":

 1. Ja sam Gospod Bog tvoj, nemoj imati drugih Bogova uz mene.
 2. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega.
 3. Sjećaj se dana odmora, da ga svetkuješ.
 4. Poštuj oca svoga i majku svoju, da ti se produlje dani na zemlji.
 5. Ne ubij.
 6. Ne čini preljub.
 7. Ne kradi.
 8. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.
 9. Ne poželi kuće bližnjega svojega.
 10. Ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta, što pripada bližnjemu tvom.

Deset zapovijedi kod adventista i njima srodnih zajednica

uredi

Adventisti sedmog dana i njima srodne zajednice zamjeraju ostalim kršćanima što izričito ne spominju subotu, držeći da se tako mijenjaju izvorne Božje zapovijedi, a Katoličkoj Crkvi izostavljanje druge, mijenjanje četvrte i drugačiji raspored zapovijedi.

Vidi još

uredi