Katekizam ili katahizis (starogrčki: κατηχισμός od kata - "dole" + echein - "da zvuči") je rezimirano izlaganje učenja, koje se tradicionalno koristi u hrišćanskoj verskoj nastavi od novozavetnih vremena do danas.[1]

Codex Manesse, fol. 292v, "The Schoolmaster of Esslingen" (Der Schulmeister von Eßlingen)

U katoličanstvu, Katekizam je zbirka izjava katoličkog nauka izdana u obliku knjige ili na nekom drugom mediju. Katolička Crkva više je puta kroz povijest izdavala katekizme. Poslednji je Katekizam Katoličke Crkve iz 1994. Kao pomagalo u nastavi vjeronauka izdavali su se i mali katekizmi koji u vrlo sažetom obliku predstavljaju katoličku vjeru.

U pravoslavlju, pored Biblije, katahizis je knjiga u kojoj su ukratko predstavljena osnovna načela vere. Ovaj pojam se u hrišćanstvu koristi u značenju poučavanja i uvođenja vernih u osnovne tajne i sadržaj hrišćanske vere. Predmet Katihizisa je, dakle, objavljivanje i izlaganje istine o Bogu, čoveku i svetu, o odnosu Boga prema čoveku i svetu kao i o odnosu čoveka prema Bogu i svetu.

Literatura uredi

  • "Pravoslavni katihizis" - Ignjatije Midić

Izvori uredi

Eksterni linkovi uredi