Crkva imena Marijinog

Iako su rimokatolici manjina u Novom Sadu, centrom grada dominira katolička Crkva imena Marijinog, koja je jedna od najprepoznatiljivijih građevina u Novom Sadu. Sagrađena je 1895. godine u neogotskom stilu na mjestu starije vrlo skromne crkve, koja je srušena u toku revolucije 1848. godine. Ova crkva je i najviša crkva u Bačkoj. Zovu je katedralom iako to nije jer je sedište Biskupije u Subotici. Zbog krova prekrivenog žolnai keramikom posjetioci je nekad zovu i šarenom crkvom. Krov doseže visinu od 22 metra, a toranj ima 72 metra.

U crkvu se ulazi kroz masivni dvokrilni portal iznad kojeg stoji grb u reljefu sa natpisom “Crux amore”. Skulpture na četiri oltara su kolorisane ili rađene u imitaciji kamena. Na glavnom oltaru nalazi se slika Blažene Djevice, a s lijeve i desne strane su statue ugarskih kraljeva i svetitelja Ištvana i Lasla. Zidove sa strane krase trodimenzionalni duborezi koji prikazuju Isusov put muke i raspeća, a ispod su likovi evanđelista i motivi iz Biblije. Lijevo je postavljen oltar Uskrsnuća Isusova sa drvenim figurama svetih Petra i Pavla. Treći oltar je posvećen Svetom Florijanu, zaštitniku vatrogasaca, sa skulpturama svetih Emerika i Elizabete, a tu je i slika Svete Pbiteljiorodice. Četvrti ojltar smešten je ispod hora i posvećen je Kristovom grobu sa figurama četiri anđela. Na visokim i uskim gotičkim prozorima oštro prelomljenih lukova možete vidjeti 20 prekrasnih vitraža koji su djela čeških i mađarskih staklara.

Ispod hora u plićoj niši smještena je bista arhitekta Molnara. Orgulje je postavio Gerb Riger Jaggerdorff iz Šlezije, umjetničku rezbariju izveo je Ferdinand Shttuflesser iz Tirola.

U prostoru iza Katedrale u Novom Sadu nastavlja se Katolička porta, sa zgradom Crkvene općine Plebanijom iz 1809. godine, palačom Vatikan sa brojnim terasama i balkonima u stilu secesije, stambenih blokova iz perioda prije Prvog svjetskog rata i Kulturnim centrom grada.