Sveti Petar na Rubensovoj slici

Sveti Petar isto tako poznat kao Simon ben Jonah/BarJonah, Šimun Petar, Cephas and Kepha — izvorno ime Šimun ili Simeon (Djela apostolska 15:14) — je bio jedan od Dvanaest apostola koje je Isus odabrao među svojim učenicima. Njegov život je opisan u evanđeljima Novi zavjeta i Djelima apostolskim.

Kao galilejskog ribara ga je (zajedno s njegovim bratom Andrijom) pozvao Isus da mu bude učenik. Među svim učenicima, Petar je od Isusa dobio ulogu vođe (Matija 16:18; Ivan 21:15–16); a njegovo prvenstvo unutar rane Crkve je priznato do strane sv. Klimenta Rimskog (Prva poslanica Korinćanima,1,59:1) i sv. Irineja (Adversus Haereses 3:3:20).

Šimun Petar se smatra svecem od strane mnogih kršćana, kao i prvim papom od strane rimokatoličke, kao i katoličkih crkava istočnog obreda.

Ostale kršćanske crkve ga priznaju kao biskupa Antiohije i kasnije biskupa Rima, ali ne drže da je njegov episkopat ima primat nad drugim episkopatima u svijetu. Drugi smatraju da je njegov primat se može jednostavno opisati kao primat prvog među jednakima; odnosno da je taj primat bio počast; odnosno da je njegov primat trebao trajati samo za njegovog života. Drugi pak smatraju da Petar nikada nije imao službu biskupa ili nadzornika, te tvrde da je funkcija biskupa nastala kasnijim razvojem kršćanstva. Nadalje, mnogi protestanti ne drže da bi se za njega trebala koristiti titula "sveti".

Rimska martirologija navodi 29.6., ca. 64 kao datum njegove smrti. Neki naučnici misle da je umro 13.10. 64. Tradicija navodi kako je osuđen na smrt razapinjanjem od strane rimskih vlasti. Prema tradicija koja je spomenuta ili možda započeta u apokrifnim Djelima Petrovima, bio je razapet s glavom nadolje. Tradicija također smatra da se njegov grob nalazi na budućoj lokaciji Bazilike sv. Petra, odnosno da se njegovo tijelo nalazi u katakombi ispod visokog oltara Bazilike. U umjetnosti se često prikazuje kako drži ključeve vrata nebeskog kraljevstva (simbol njegovog primata nad ostatkom Crkve), što je referenca na Matiju 16:18.

Šijiti vjeruju da je Šimun (Sham'oon na arapskom) od Boga odabran da bude nasljednik Isusa (Ise).

Vanjski linkoviUredi

Prethodi:
nema
Biskup Antiohije
3753
Slijedi:
Evodije
Prethodi:
nema
Pape
30–64 or 67
Slijedi:
Linus