Buta-ul ("sin Bute“, u nekim izvorima i Butaul) je, prema jednom od tumačenja natpisa sa avarskog blaga nađenog u severnom Banatu, bio veliki župan, avarski dostojanstvenik, vladar Banata i Bačke u 8. veku.

Zemlje kojima je vladao župan Buta-ul, prema autoru Milanu Tutorovu.
 Istorija Vojvodine

 Antičko doba
 Panonija
 Donja Panonija
 Panonija Sekunda
 Panonska dijeceza
 Prefektura Ilirik
 Srednji vek
 Kraljevina Gepida
 Vizantijska Panonija
 Kuverova oblast u Sremu
 Zemlje župana Buta-ula i Bujle
 Vojvodstvo Salana
 Vojvodstvo Glada
 Vojvodstvo Ahtuma
 Vojvodstvo Sermona
 Tema Sirmijum
 Sremska kraljevina Stefana Dragutina
 Gornji Srem Ugrina Čaka
 16. vek
 Srpsko carstvo Jovana Nenada
 Sremsko Vojvodstvo Radoslava Čelnika 
 Osmanski period
 Temišvarski vilajet
 Sremski sandžak
 Segedinski sandžak
 Banatski ustanak
 Lugoški i karansebeški Banat
 Habzburški period
 Vojna krajina
 Tamiški Banat
 Potiski krunski dištrikt
 Velikokikindski privilegovani dištrikt
 Srpska Vojvodina
 Vojvodstvo Srbija i Tamiški Banat
 Bačko-bodroška županija
 Sremska županija
 Torontalska županija
 Tamiška županija
 20. vek
 Banatska Republika
 Banat, Bačka i Baranja
 Srpsko-mađarska republika Baranja-Baja
 Dunavska banovina
 Banat u Drugom svetskom ratu
 Narodnooslobodilačka borba
 SAP Vojvodina
 Autonomna Pokrajina Vojvodina
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Arheologija

uredi

Prema autoru Milanu Tutorovu, veliki župan Buta-ul je zakopao veliko blago u severnom Banatu (između današnjeg sela Nakovo, u opštini Kikinda i naselja Veliki Semikluš u Rumuniji). Ovo blago je iskopano 1799. godine i danas se čuva u kulturno-istorijskom muzeju u Beču.

Ljudi koji su 1799. godine iskopali blago Buta-ula mislili su da je to u stvari blago hunskog vođe Atile, ali je istraživanje pokazalo da je blago avarskog porekla.

Tumačenje natpisa

uredi

Blago sadrži jedan natpis, koji nam je omogućio da saznamo ko je bio njegov vlasnik. Prema jednom od tumačenja ovog natpisa, vlasnik blaga je bio „Veliki župan Buta-ul, vladar dve getske zemlje, Targorske i Eciske, i preko Tise".

"Veliki župan" je tradicionalna slovenska vladarska titula, dok se, prema Tutorovu, termin „Getska zemlja“ upotrebljavao kao oznaka za današnji Banat. Zemlja „preko Tise“ je očigledno današnja Bačka.

Natpis je pisan grčkim pismom, ali na ne-grčkom jeziku i u originalu glasi:[1]

ΒΟΥΗΛΑ·ΖΟΑΠΑΝ·ΤΕΣΗ·ΔΥΓΕΤΟΙΓΗ·ΒΟΥΤΑΟΥΛ·ΖΩΑΠΑΝ·ΤΑΓΡΟΓΗ·ΗΤΖΙΓΗ·ΤΑΙΣΗ

Prema drugom tumačenju, u natpisu se pominju dva župana, Bujla i Buta-ul.

Istorijski kontekst

uredi

Blago Buta-ula je verovatno zakopano 796. godine, kada je Pipin, sin franačkog vladara Karla Velikog, upao sa svojom vojskom u središte avarskog kaganata blizu reke Tise. Buta-ul je verovatno zakopao svoje blago u velikoj žurbi pre dolaska franačke vojske, jer je ono bilo zakopano samo pola metra duboko u zemlji.

Literatura

uredi
  • Milan Tutorov, Banatska rapsodija - istorika Zrenjanina i Banata, Novi Sad, 2001.

Izvori

uredi
  1. [1]

Vidi još

uredi

Vanjske veze

uredi