Tema Sirmijum je bila administrativna jedinica (tema) unutar Vizantijskog carstva koja je postojala na teritorijama današnje Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine u 11. veku.

Tema Sirmijum 1025. godine.

Sedište je bio grad Sirmijum, odnosno današnja Sremska Mitrovica.