Sermon je bio vladar Srema u 11. veku, vazal makedonskog (bugarskog) cara Samuila. Sermonova rezidencija se verovatno nalazila u Sremskoj Mitrovici, gde je kovao sopstvene zlatnike. Tri takva zlatnika nađena su u blizini Novog Sada, u jednom petrovaradinskom vinogradu, što nam potvrđuje da se Sermonova vlast prostirala i na ovom području.

Teritorija kojom je vladao Sermon u 11. veku

Posle pada Samuilovog carstva, kao poslednji slobodni njegov vojvoda vladao je Sermon. Tadašnji upravnik Beograd i Sermonov sused Konstantin Diogen (otac kasnijeg cara Romana Diogena) pozvao ga je da se susretnu na sred reke Save radi jednog ličnog dogovora, a pratnju je trebalo da im sačinjavaju tri sluge. Tokom sastanka Sermon je ubijen, nakon čega je Diogen sa vojskom krenuo na Sirmijum (današnju Sremsku Mitrovicu). Kada je Diogen sa vojskom stigao do grada Sermonova udovica je ,poput Vladislavove udovica koja je predala Makedonsko carstvo, bez borbe predala Sermonovu zemlju Vizantincima, čime je 1019. godine konačno ugušen ustanak komitopula.

Literatura uredi

  • Veljko Milković, Petrovaradin i Srem - misterija prošlosti, Novi Sad, 2003.

Vidi još uredi