Za ostala značenja, vidi Otac (razvrstavanje).

Otac (kolokvijalno tata), osoba muškog pola i jedan je od roditelja detetu tj. potomku.

Slikar Carl Larsson igra se sa svojom kćeri Britom.

Kod životinja pa čak i kod sisara uloga oca se vrlo često svodi samo na oplođavanje ženke koja rođenjem potomka postaje majka. Posle seksualnog odnosa on najčešće napušta ženku.

Ali kod ljudi, posle rođenja deteta, dete je vrlo dugo bespomoćno i upućeno pre svega na majku koja ga doji ali kasnije da bi prohodalo treba oko godinu dana. Biologija se pobrinula da mladunče čoveka dugo ostane mladunče da bi period učenja trajao što duže.

Čovek zrelost postiže oko dve decenije po rođenju (neko ranije, neko kasnije) i prisutnost i uloga oca u odgajanju i vaspitanju deteta je veoma bitna i poželjna.

Otac je osoba koja obično ekonomski izdržava porodicu (ovo se sve više menja u pravcu ravnopravnosti polova) a takođe je osoba, koja je zadužena za fizičku zaštitu porodice.