Za ostala značenja, vidi Majka (razvrstavanje).

Majka ili mati (kolokvijalno mama), biološki ili socijalni ženski roditelj deteta tj. potomka, dok se muški roditelj naziva ocem. Materinska ljubav predstavlja osećanja koja majka gaji prema svom detetu.

S djetetom

U slučaju sisara kao što su ljudi, majka nosi svoje dete (koje se prvo naziva embrion a zatim fetus) u posteljici od začeća, sve dok se fetus ne razvije dovoljno da bi se rodio. Majka se onda porađa. Kada se dete rodi, majčine dojke stvaraju mleko da bi se dete hranilo.

Za bespolne organizme, reč majka se ponekad koristi u značenju roditelj - predak. U slučaju jednoćelijskih organizama koji se razmožavaju deobom, majka je ćelija koja se deli da bi se stvorile ćelije-potomci, „ćelije-kćeri“.

Majke obično imaju vrlo važnu ulogu u podizanju dece, pa se majkom naziva i žena starija od biološke majke koja ostvaruje ovu ulogu. Ovo se najčešće dešava u slučaju usvojioca ili maćehe, žene detetovog oca. Reč se često koristi i da bi se nazvala osoba koja se stereotipično ponaša kao majka.

U mnogim zemljama sveta majke se slave na Majčin dan, dok je u Srbiji za njih vezan svetovno-religiozni praznik Materice koji se slavi dve nedelje pre Božića. U hrišćanstvu se Devica Marija slavi kao Majka Božja. Reč majka se ponekad koristi i kao ime za monahinju - starešinu ženskog manastira.

U savremenom društvu, samohrana majka, (neudata, razvedena majka i dete) je postao značajan socijalni činilac.

Nazivi na raznim jezicima

uredi

Riječ mamana srpskohrvatskom jeziku se i u mnogim drugim jezicima slično izgovara:

Povezani clanci

uredi

Eksterni linkovi

uredi