Otvori glavni meni
The Grand Vizier giving an audience "under the dome"

Veliki vezir ("صدر اعظ ili وزیر اعظم) je naziv za najvišeg sultanovog podanika. Bio je predsednik carskog divana (vlade) u Turskoj carevini. U vreme rata vršio je u ime sultana dužnost vrhovnog komandanta.

Velikog vezira birao je sultan obično iz reda vezira carskog divana, a takođe i razrešavao ove dužnosti. Mnogi ljudi iz balkanskih krajeva obavljali su tokom XV, XVI i XVII veka dužnost velikog vezira, kao Mehmed-paša Anđelković iz Kruševca, Ahmed-paša Hercegović (sin hercega Stefana) i Mehmed-paša Sokolović iz okoline Rudog u Bosni.

Veliki vezir je čuvao carski pečat.

Naziv potiče od persijske reči vezir (per. وزير)

Popularna kulturaUredi