Predsjednik vlade, za koga se češće koristi kolokvijalni izraz premijer (fr. premier – "prvi"), a rjeđe prvi ministar ili ministar-presjednik, je naziv za šefa vlade u nekoj državi.

U većini sistema, s izuzetkom predsjedničkih republika, predsjednik vlade nema funkciju državnog poglavara ili šefa države, odnosno njemu ili njoj je stvarno ili nominalno podređen.

Iako premijer obično predstavlja jedno od najviših funkcija u nekoj državi, ponekad se događa da premijer nije profesionalni političar.

Vidi još

uredi