Spisak velikih vezira Osmanskog carstva

Ovo je spisak Velikih vezira Osmanskog carstva.

Portret Veliki vezir U službi od Služio do O etničko poreklo
Alejdin-paša 1320. 1331. Turčin
Nizamudin Ahmed-paša 1331. 1348. Turčin
Haci-paša 1348. 1349. Turčin
Sinaudin Fakih Jusuf-paša 1349. 1364. Turčin
Čandarli Halil Hajredin-paša 1364. 22. januar 1387. Turčin iz Cendere (ili Čandare) sela pored Ankare, vidi porodica Čandarli. Prvi vezir koji je nosio titulu Velikog vezira i prvi sa vojničkom prošlošću.
Čandarli Ali-paša 1387. 1406. Turčin (porodica Čandarli)
Imamzda Halil-paša 1406. 1413. Turčin - Osmandžika
Bejazid-paša 1413. 1421. Turčin iz Amasija
Čandarli (Prvi) Ibrahim-paša 1421. 1439. Turčin (porodica Čandarli).
Koča Mehmed Nizamudin-paša 1429. 1439. Turčin, Omandžika ili Amasija
Čandarli (Drugi) Halil-paša 1439. 1 jun 1453. Turčin (porodica Čandarli). Prvi Veliki vezir koji je pogubljen.
Veli Mahmud-paša (1. put) 1453. 1466. Srbin (poznat i kao Mehmed-paša Anđelović)
Rum Mehmed-paša 1466. 1469. Grk (Rum = Grk)
Isak-paša (1. put) 1469. 1472. Srbin (iz Bosne ili Makedonije)
Veli Mahmud-paša (2. put) 1472. 1474. Srbin (poznat i kao Mehmed-paša Anđelović)
Gedik Ahmed-paša 1474. 1477. Vizantijac ili Srbin (postoji malo dokaza)
Karamanli Mehmed-paša 1477. 1481. Karamanski Turčin
Isak-paša (2. put) 1481. 1482. Srbin
Davud-paša 1482. 1497. Albanac
Hersekli Ahmed-paša (1. put) 1497. 1498. Srbin iz Hercegovine, sin Stefana Kosače, hercega od Svetog Save
Čandarli (Drugi) Ibrahim-paša 1498. 1499. Turčin (porodica Čandarli)
Mesih-paša 1499. 1501. Grk (prema Jozefu von Hameru)
Hadim Ali-paša (1. put) 1501. 1503. Srbin iz Bosne (hadim = uslužitelj)
Hersekli Ali-paša (2. put) 1503. 1506. Srbin iz Hercegovine, sin Stefana Kosače, hercega od Svetog Save
Hadim Ali-paša (2. put) 1506. 1511. Srbin iz Bosne
Hersekli Ahmed-paša (3. put) 1511. 1511. Srbin iz Hercegovine, sin Stefana Kosače, hercega od Svetog Save
Koča Mustafa-paša 1511. 1512. Grk
Hersekli Ahmed-paša (4. put) 1512. 28. novembar 1514. Srbin iz Hercegovine, sin Stefana Kosače, hercega od Svetog Save
Dukađinoglu Ahmed-paša 18. decembar 1514. 8. septembar 1515. Albanac
Hersekli Ahmed-paša (5. put) 8. septembar 1515. 26. april 1516. Srbin iz Hercegovine, sin Stefana Kosače, hercega od Svetog Save
Hadim Sinan-paša 26. april 1516. 22. januar 1517. Srbin iz plemićke porodice Boronivić (hadim = uslužitelj)
Junus-paša 22. januar 1517. 13. septembar 1517. ne-turskog porekla (nepoznato)
Piri Mehmed-paša 25. januar 1518. 27. jun 1523. Turčin iz Aksaraja
Ibrahim-paša Pargalija, poznat i kao Frenk Ibrahim-paša i Makbul-maktul Ibrahim-paša 27. jun 1523. 14. mart 1536. Grk iz Parge (nadimak Frenk se odnosio na njegove evropske manire i ukuse, dok nadimci makbul-maktul znače voljeni i ubijeni).
Ajas Mehmed-paša 14. mart 1536. 13. jul 1539. Albanac
Čelebi Lutfi-paša 13. jul 1539. april 1541. Najverovatnije Albanac iz Avlonije (Valone) (čelebi = prefinjen gospodin sa lepim manirima)
Hadim Sulejman-paša april 1541. 28. novembar 1544. nepoznatog ne-turskog porekla (hadim = uslužitelj)
Damat Rustem-paša Opuković (1. put) 28. novembar 1544. 6. oktobar 1553. Hrvat (damat = mladoženja Otomanske dinastije)
Kara Ahmed-paša 6. oktobar 1553. 29. septembar 1555. Albanac
Damat Rustem-paša Opuković (2. put) 29. septembar 1555. 10. jul 1561. Hrvat
Semiz Ali-paša (1. put) 10. jul 1561. 28. jun 1565. Srbin (semiz = glavonja)
Mehmed-paša Sokolović 28. jun 1565. 12. oktobar 1579. Srbin iz Bosne
Semiz Ahmed-paša (2. put) 12. oktobar 1579. 28. april 1580. Albanac
Lala Kara Mustafa-paša 28. april 1580. 7. avgust 1580. Srbin (lala = tutor sultana)
Koča Sinan-paša (1. put) 7. avgust 1580. 6. decembar 1582. Albanac
Kanijeli Sijavuš-paša (1. put) 24. decembar 1582. 25. jul 1584. Hrvat ili Mađar iz Kanjiže
Uzdemir Osman-paša 28. jul 1584. 29. oktobar 1585. Čerkez iz Memeluksa
Hadim Mesih-paša 1. novembar 1585. 14. april 1586. nepoznato ne-tursko poreklo (hadim = sluga)
Kanijeli Sijavuš-paša (2. put) 14. april 1586. 2. april 1589. Hrvat ili Mađar iz Kanjiže
Koča Sinan-paša (2. put) 14. april 1589. 1. avgust 1591. Albanac
Serdar Ferhad-paša (1. put) 1. avgust 1591. 4. april 1592. Albanac
Kanijeli Sijavuš-paša (3. put) 4. april 1592. 28. januar 1593. Hrvat ili Mađar iz Kanjiže
Koča Sinan-paša (3. put) 28. januar 1593. 16. februar 1595. Albanac
Serdar Ferhad-paša (2. put) 16. februar 1595. 7. jul 1595. Albanac
Koča Sinan-paša (4. put) 7. jul 1595. 19. novembar 1595. Albanac
Lala Mehmed-paša 19. novembar 1595. 28. novembar 1595. Turski Otoman iz Manjiže, točnije iz Gölmarmara (lala = tutor sultana)
Koča Sinan-paša (5. put) 1. decembar 1595. 3. april 1596. Albanac
Damat Ibrahim-paša (1. put) 4. april 1596. 27. oktobar 1596. Srbin (damat = mladoženja Otomanske dinastije)
Cigalazad Jusuf Sinan-paša 27. oktobar 1596. 5. decembar 1596. Đenovljanin iz plemićke porodice Cicala.
Damat Ibrahim-paša (2. put) 5. decembar 1596. 3. novembar 1597. Srbin (damat = mladoženja Otomanske dinastije)
Hadim Hasan-paša 3. novembar 1597. 9. april 1598. Nepoznatog ne-turskog porekla
Cerah Mehmed-paša 9. april 1598. 6. januar 1599. Turčin (cerah = hirurg)
Damat Ibrahim-paša (3. put) 6. januar 1599. 10. jul 1601. Srbin (damat = mladoženja Otomanske dinastije)
Jemiški Hasan-paša 22. jul 1601. 4. oktobar 1603. Albanac (Jemiški = prodavac voća; u vezi njegovog porekla)
Malkoč Javuz Ali-paša 16. oktobar 1603. 26. jul 1604. Turčin porodica Malkočoglu
Lala Mehmed-paša 5. avgust 1604. 21. jun 1606. Srbin (lala = tutor sultana)
Derviš Mehmed-paša 21. jun 1606. 9. decembar 1606. Srbin
Kujuču Murat-paša 11. decembar 1606. 5. avgust 1611. Hrvat
Gumulčineli Damat Nasuh-paša 5. avgust 1611. 17. oktobar 1614. verovatno Albanac
Okuz Kara Mehmed-paša (1. put) 17. oktobar 1614. 17. novembar 1616. Turčin iz Istanbula
Damat Halil-paša (1. put) 17. novembar 1616. 18. januar 1619. Jermenin iz Zejtuna
Okuz Kara Mehmed-paša (2. put) 18. januar 1619. 23. decembar 1619. Turčin iz Istanbula
Guzelke Ali-paša 23. decembar 1619. 9. mart 1621. Turčin (guzelke = zgodan)
Ohrili Husejin-paša 9. mart 1621. 17. septembar 1621. Albanac iz Ohrida
Dilaver-paša 17. septembar 1621. 20. maj 1622. Hrvat
Kara Davud-paša 20. maj 1622. 13. jun 1622. Srbin
Mere Husejin-paša (1. put) 13. jun 1622. 8. avgust 1622. Albanac
Lefkeli Mehmed-paša 8. avgust 1622. 21. septembar 1622. Turčin iz Orhanelija
Gurču Mehmed-paša 21. septembar 1622. 5. februar 1623. Gruzin
Mere Husejin-paša (2. put) 5. februar 1623. 30. avgust 1623. Albanac
Kemankeš Ali-paša 30. avgust 1623. 3. april 1624. Turčin (Kemankeš = Strijelac)
Čerkez Mehmed Ali-paša 3. april 1624. 28. januar 1625. Čerkez
Filibeli Hafiz Ahmed-paša (1. put) 8. februar 1625. 1. decembar 1626. Bugarin (Pomak) iz Plovdiva
Damat Halil-paša (2. put) 1. decembar 1626. 6. april 1628. Jermenin iz Zejtuna
Gazi Ekrem Husrev-paša 6. april 1628. 25. oktobar 1631. Srbin
Filibeli Hafiz Ahmed-paša (2. put) 25. oktobar 1631. 10. februar 1632. Bugarin (Pomak) iz Plovdiva
Topal Redžep-paša 10. februar 1632. 18. maj 1632. Bosanac
Tabanijasi Mehmed-paša 18. maj 1632. 2. februar 1637. verovatno Albanac
Bajram-paša 2. februar 1637. 26. avgust 1638. Turčin
Tajar Mehmed-paša 27. avgust 1638. 23. decembar 1638. Turčin
Kemankeš Kara Mustafa-paša 23. decembar 1638. 31. januar 1644. Albanac
Sultanazad Semiz Mehmed-paša 31. januar 1644. 17. decembar 1645. Turčin (sultanazad = sin ženskog člana dinastije)
Nevesinli Salih-paša 17. decembar 1645. 16. septembar 1647. Srbin iz Nevesinja (Nevesinli - Nevesinjac)
Kara Musa-paša 16. septembar 1647. 21. septembar 1647. Turčin
Hazarpare Ahmed-paša 21. septembar 1647. 7. avgust 1648. Grk iz Istanbula
Sofu Mehmed-paša, poznat i kao Malevi Mehmed-paša 7. avgust 1648. 21. maj 1649. Turčin
Kara Dev Murat-paša 21. maj 1649. 5. avgust 1651. Albanac
Melek Ahmed-paša 5. avgust 1651. 21. avgust 1651. Abaz
Abaza Sijavuš-paša (1. put) 21. avgust 1651. 27. septembar 1651. Abaz
Gurču Mehmed-paša 27. septembar 1651. 20. jun 1652. Gruzin
Tarhunču Ahmed-paša 20. jun 1652. 21. mart 1653. Albanac
Koča Derviš Mehmed-paša 21. mart 1653. 28. oktobar 1654. Čerkez
Ipširi Mustafa-paša 28. oktobar 1654. 11. maj 1655. Abaz
Kara Dev Murat-paša (2. put) 11. maj 1655. 19. avgust 1655. Albanac
Ermeni Sulejman-paša 19. avgust 1655. 28. februar 1656. Turčin
Gazi Husejin-paša, poznat i kao Deli Husejin-paša 28. februar 1656. 5. mart 1656. Turčin
Zurnazen Mustafa-paša (držao položaj samo 4 sata) 5. mart 1656. 5. mart 1656. . Albanac
Abaza Sijavuš-paša (2. put) 5. mart 1656. 25. april 1656. Abaz
Bojnujarali Mehmed-paša 26. april 1656. 15. septembar 1656. Turčin
Koprulu Mehmed-paša 15. septembar 1656. 31. oktobar 1661. Albanac iz porodice Ćuprilića
Koprulu Fazil Ahmed-paša 31. oktobar 1661. 19. oktobar 1676. Albanac iz porodice Ćuprilića
Merzifonlu Kara Mustafa-paša 19. oktobar 1676. 25. decembar 1683. Turčin iz porodice Ćuprilića
Kara Ibrahim-paša 15. decembar 1683. 18. novembar 1685. Bosanac
Sari Sulejman-paša 18. novembar 1685. 18. septembar 1687. Bosanac
Abaza Sijavuš-paša (3. put) 18. septembar 1687. 23. februar 1688. Abaz
Ajasli Ismail-paša 23. februar 1688. 2. maj 1688. Turčin
Bekri Mustafa-paša 30. maj 1688. 7. novembar 1689. Turčin
Koprulu Fazil Mustafa-paša 10. novembar 1689. 19. avgust 1691. Turčin iz porodice Ćuprilića
Arabači Ali-paša 24. avgust 1691. 21. mart 1692. Albanac
Merfizonlu Ali-paša 23. mart 1692. 17. mart 1693. Turčin
Bozoklu Mustafa-paša 17. mart 1693. mart 1694. Turčin
Surmeli Ali-paša 13. mart 1694. 22. april 1695. Grk
Elmas Mehmed-paša 3. maj 1695. 11. septembar 1697. Turčin
Amkazade Koprulu Husejin-paša 17. septembar 1697. 4. septembar 1702. Turčin iz porodice Ćuprilića
Daltaban Mustafa-paša 4. septembar 1702. 24. januar 1703. Srbin (daltaban = bosonog)
Rami Mehmed-paša 25. januar 1703. 22. avgust 1703. Turčin
Kavanoz Ahmed-paša 22. avgust 1703. 16. novembar 1703. Rus
Damat Hasan-paša 18. novembar 1703. 28. septembar 1704. Turčin
Kalajlikoz Hači Ahmed-paša oktobar 1704. 25. decembar 1704. nepoznato ne-tursko poreklo
Baltači Mehmed-paša (1. put) 25. decembar 1704. 3. maj 1706. Turčin
Korlulu Damat Ali-paša 3. maj 1706. 15. jun 1710. Turčin
Koprulu Numan-paša 16. jun 1710. 17. avgust 1710. Turčin iz porodice Ćuprilića
Baltači Mehmed-paša (2. put) 18. avgust 1710. 20. novembar 1711. Turčin
Aga Jusuf-paša 20. novembar 1711. 11. novembar 1712. Gruzin
Silahdar Sulejman-paša 12. novembar 1712. 6. april 1713. Abaz
Hoča Ibrahim-paša 6. april 1713. 7. april 1713. Turčin
Silahdar Damat Ali-paša 27. april 1713. 5. avgust 1716. Turčin
Hači Halil-paša 21. avgust 1716. oktobar 1717. Albanac
Nišanči Mehmed-paša oktobar 1717. 9. maj 1718. Turčin
Nevšehirli Damat Ibrahim-paša 9. maj 1718. 16. oktobar 1730. Turčin
Silahdar Damat Mehmed-paša 16. oktobar 1730. 23. januar 1731. Turčin
Kabakulak Ibrahim-paša 23. januar 1731. 11. septembar 1731. Turčin
Topal Osman-paša 21. septembar 1731. 12. mart 1732. Turčin
Hekimoglu Ali-paša (1. put) 12. mart 1732. 14. jul 1735. Venecijanac (mlečanin), (po majci Turčin)
Gurču Ismail-paša 14. jul 1735. 25. decembar 1735. Gruzin
Silahdar Sejid Mehmed-paša 10. januar 1736. 5. avgust 1737. Turčin
Muhsinazad Abdula-paša 22. avgust 1737. 19. decembar 1737. Turčin
Jegen Mehmed-paša 3. decembar 1737. 23. mart 1739. Turčin
Hači Ivaz Mehmed-paša 17. mart 1739. 23. jun 1740. Albanac
Nišanči Hači Ahmed-paša 22. jul 1740. 7. april 1742. Turčin
Hekimoglu Ali-paša (2. put) 21. april 1742. 4. oktobar 1742. Venecijanac (mlečanin), (po majci Turčin)
Sejid Hasan-paša 4. oktobar 1742. 10. avgust 1746. Turčin
Tirjaki Hači Mehmed-paša 11. avgust 1746. 24. avgust 1747. Turčin
Sejid Abdula-paša 24. avgust 1747. 2. januar 1750. Turčin
Divitdar Mehmed-paša 9. januar 1750. 1. jul 1752. Turčin
Kose Bahir Mustafa-paša (1. put) 1. jul 1752. 16. februar 1755. Turčin
Hekimoglu Ali-paša (3. put) 16. februar 1755. 19. maj 1755. Venecijanac (mlečanin), (po majci Turčin)
Naili Abdula-paša 19. maj 1755. 24. avgust 1755. Turčin
Nišanči Ali-paša 24. avgust 1755. 23. oktobar 1755. Albanac
Jirmisekizade Said-paša 25. oktobar 1755. 1. april 1756. Turčin iz Jedrana
Kose Bahir Mustafa-paša (2. put) 30. april 1756. 3. decembar 1756. Turčin
Koča Mehmed Radžip-paša 12. januar 1757. 8. april 1763. Turčin
Tevki Hamza Hamid-paša 11. april 1763. 29. septembar 1763. Turčin
Kose Bahir Mustafa-paša (3. put) 29. septembar 1763. 30. mart 1765. Turčin
Mursinazad Mehmed-paša (1. put) 30. mart 1765. 7. avgust 1768. Turčin
Silahdar Hamza Mahir-paša 7. avgust 1768. 20. oktobar 1768. Turčin
Jaglikčizad Mehmed Emin-paša oktobar 1768. 12. avgust 1769. Turčin iz Istanbula.
Moldovanči ALi-paša 12. avgust 1769. 12. decembar 1769. Turčin iz Dadaja
Ivazad Halil-paša 13. decembar 1769. 25. decembar 1770. Turčin (otac mu je bio Ivaz Mehmed-paša)
Silhdaar Mehmed-paša 25. decembar 1770. 11. decembar 1771. Turčin iz Istanbula
Muhsinazad Mehmed-paša (2. put) decembar 1771. 6. avgust 1773. Turčin
Izet Mehmed-paša (1. put) 11. avgust 1773. 7. jul 1775. Turčin iz Safranoblua.
Morali Derviš Mehmed-paša 7. jul 1775. 5. januar 1777. Turčin (odMora = Peloponez)
Darendeli Cebecizid Mehmed-paša 5. januar 1777. 1. septembar 1778. Turčin iz Darende.
Kalafat Mehmed-paša 1. septembar 1778. 22. avgust 1779. Bugarin iz Sofije
Silahdar Sejid Mehmed-paša, ili Karavezir Sejid Mehmed-paša avgust 1779. 20. februar 1781. Turčin iz Arabšuna, blizu Kiršehira.
Izet Mehmed-paša (2. put) 20. februar 1781. 25. avgust 1782. Turčin iz Safranoblua.
Jegen Hači Mehmed-paša 25. avgust 1782. 31. decembar 1782. Turčin (jegen = nećak, u ovom slučaju otomanskog sultana).
Halil Hamid-paša 31. decembar 1782. 30. april 1785. Turčin iz Isparte. Pradeda Kemal Derviša, sadašnjeg administratora UNDP-a.
Sahin Ali-paša 30. april 1785. 25. januar 1786. verovatno Gruzin
Koča Jusuf-paša (1st time) 25. januar 1786. 28. maj 1789. Gruzin
Ćenaz Hasan-paša ili Mejit Hasan-paša 28. maj 1789. 2. januar 1790. Kirgiz ("ćenaz“ ili „mejit“ = sahrana, mrtvak; u bukvalnom prevodu „Hasan-paša Sahrana“ ili „Hasan-paša Mrtvak"; dobio je taj naziv jer je tokom cele svoje vladavine bio u svojoj samrtnoj postelji, teško bolestan.)
Ćezajirli Gazi Hasan-paša 2. januar 1790. 30. mart 1790. verovatno neki kavkaski/iranski narod, kao mali je odveden u roblje u istočnu Tursku, gde ga je odgojila turska porodica Tekirdag. Njegovo ime Ćezajirli znači Iz Alžira.
Ćelebizad Šerif Hasan-paša 16. april 1790. 12. februar 1791. Turčin iz Ruščuka.
Koča Jusuf-paša (2. put) 12. februar 1791. 1792. Gruzin
Damat Melek Mehmed-paša 1792. 21. oktobar 1794. Bosanac (Damat = mladoženja Otomanske dinastije)
Izet Mehmed-paša (3. put) 21. oktobar 1794. 23. oktobar 1798. Turčin iz Safranbolua.
Kur Jusuf Zijaudin-paša (1. put) 23. oktobar 1798. 24. jun 1805. Turčin (Kur = Slepi)
Bostančibaši Hafiz Ismail-paša 24. septembar 1805. 13. oktobar 1806. Turčin
Kečibojnuzu Ibrahim Hilmi-paša 13. oktobar 1806. 3. jun 1807. Turčin
Čelebi Mustafa-paša 3. jun 1807. 29. jul 1808. Turčin (Čelebi = gospodin sa lepim manirima)
Alemdar Mustafa-paša, poznat i kao (Barjaktar Mustafa-paša) 29. jul 1808. 15. novembar 1808. Turčin iz Ruščuka.
Čavušbasi Memis-paša 16. novembar 1808. decembar 1808. Albanac (Čavušbaci= komandant)
Čarbasi Ali-paša decembar 1808. mart 1809. Turčin
Kur Jusuf Zijaudin-paša (2. put) mart 1809. februar 1811. Turčin
Laz Ahmed-paša februar 1811. jul 1812. Laz
Huršid Ahmed-paša jul 1812. 30. mart 1815. Turčin, jedini veliki vezir koji je počinio samoubistvo (za vreme službe).
Mehmed Emin Rauf-paša (1. put) 30. mart 1815. 6. januar 1818. Turčin
Burdurlu Derviš Mehmed-paša 6. januar 1818. 5. januar 1820. Turčin iz Burdura.
Sejid Ali-paša 5. januar 1820. 21. april 1821. Turčin
Benderli Ali-paša 30. april 1821. 21. april 1821. Turčin iz Bendera (današnja Moldavija). Poslednji veliki vezir koji je pogubljen po, jasno datom, sultanovom naređenju (zbog Grčkog rata za nezavisnost).
Hači Salih-paša 30. april 1821. 11. novembar 1822. Turčin
Deli Abdula-paša 11. novembar 1822. 4. mart 1823. Turčin (deli = ludi, bukvalno Abdula-paša Ludi)
Turnacizad Silhdar Ali-paša 4. mart 1823. decembar 1823. Turčin
Mehmed Said Galip-paša decembar 1823. 15. septembar 1824. Turčin
Benderli Mehmed Selim Siri-paša 15. septembar 1824. 26. oktobar 1828. Turčin iz Bendera (današnja Moldavija)
Darendeli Topal Izet Mehmed-paša (1. put) 26. oktobar 1828. januar 1829. Turčin iz Darende.
Rešid Mehmed-paša januar 1829. 17. februar 1833. Turčin
Mehmed Emin Rauf-paša (2. put) 17. februar 1833. 8. jul 1839. Turčin
Koča Mehmed Husre-paša 8. jul 1839. 29. maj 1841. Turčin
Mehmed Emin Rauf-paša (3. put) 29. maj 1841. 7. oktobar 1841. Turčin
Darendeli Topal Izet Mehmed-paša (2. put) 7. oktobar 1841. 3. septembar 1842. Turčin iz Darende.
Mehmed Emin Rauf-paša (4. put) 3. septembar 1842. 31. jul 1846. Turčin
Koča Jusuf Rešid-paša (1. put) 31. jul 1846. 28. april 1848. Turčin
Ibrahim Sarim-paša 28. april 1848. 13. avgust 1848. Turčin
Koča Mustafa Rešid-paša (2. put) 13. avgust 1848. 27. januar 1852. Turčin
Mehmed Emin Rauf-paša (5. put) 27. januar 1852. 7. mart 1852. Turčin
Koča Mustafa Rešit-paša (3. put) 7. mart 1852. 7. avgust 1852. Turčin
Mehmed Emin Ali-paša (1. put) 7. avgust 1852. 4. oktobar 1852. Turčin
Damat Mehmed Ali-paša 4. oktobar 1852. 14. maj 1853. Hamšenac (Damat=Mladoženja Otomanske dinastije).
Giritli Mustafa Naili-paša (1. put) 14. maj 1853. 30. maj 1854. Albanac iz Egipta, zvali su ga Giritli=Krićanin zato što je dugo služio kao guverner na tom ostrvu.
Kibrisli Emin-paša (1. put) 30. maj 1854. 24. novembar 1854. Kipranin
Koča Mustafa Rešid-paša (4. put) 24. novembar 1854. 4. maj 1855. Turčin
Mehmed Emin Ali-paša (2. put) 4. maj 1855. 1. decembar 1856. Turčin
Koča Mustafa Rešid-paša (5. put) 1. decembar 1856. 2. avgust 1857. Turčin
Giritli Mustafa Naili-paša (2. put) 2. avgust 1857. 23. oktobar 1857. Albanac
Koča Mustafa Rešid-paša (6. put) 23. oktobar 1857. 7. januar 1858. Turčin
Mehmed emin Ali-paša (3. put) 11. januar 1858. 8. oktobar 1859. Turčin
Kibrisli Mehmed Emin-paša (2. put) 8. oktobar 1859. 24. decembar 1859. Kipranin
Muterčim Mehmed Rušdi-paša (1. put) 24. decembar 1859. 27. maj 1860. Turčin (Muterčim = prevodilac, tumač)
Kibrisli Mehmed Emin-paša (3. put) 27. maj 1860. 6. avgust 1861. Kipranin
Mehmed Emin Ali-paša (4. put) 6. avgust 1861. 22. novembar 1861. Turčin
Kećecizad Mehmed Fuad-paša (1. put) 22. novembar 1861. 6. januar 1863. Karamanski Turčin iz Konije (porodica Kečećizad).
Jusuf Kamil-paša 6. januar 1863. 3. jun 1863. Turčin
Kećecizad Mehmed Fuad-paša (2. put) 3. jun 1863. 5. jun 1866. Turčin
Mutercim Mehmed Rušdi-paša (2. put) 5. jun 1866. 11. februar 1867. Turčin
Mehmed Emin Ali-paša (5. put) 11. februar 1867. 7. septembar 1871. Turčin
Mahmud Nedim-paša (1. put) septembar 1871. 31. jul 1872. Turčin, često su ga zvali Nedimov (Nedimoff)zbog njegove rusofilske politike
Mitat-paša (1. put) 31. jul 1872. 19. oktobar 1872. Turčin
Mutercim Mehmed Rušdi-paša (3. put) oktobar 1872. februar 1873. Turčin
Sakizli Ahmed Esat-paša (1. put) 15. februar 1873. maj 1873. Egejac sa Sakiza/Kiosa
Širvanli Mehmed Rušdi-paša maj 1873. 14. februar 1874. Kurd iz Širvana.
Husejin Avni-paša 14. februar 1874. 25. april 1875. Turčin
Sakizli Ahmed Esat-paša (2. put) april 1875. avgust 1875. Egejac sa Sakiza (Kios)
Mahmud Nedim-paša (2. put) 21. avgust 1875. 13. april 1876. Turčin
Mutercim Mehmed Rušdi-paša (4. put) april 1876. 19. decembar 1876. Turčin
Mitat-paša (2. put) 19. decembar 1876. 5. februar 1877. Turčin. Poslednji veliki vezir koji je pogubljen. Još uvek se ne zna sa sigurnošću da li je pre pogubljenja stigla direktna zapoved od sultana Abudulahida Drugog, ili nije.
Ibrahim Edem-paša 5. februar 1877. 11. januar 1878. Egejac (Grk) sa Kiosa/Sakiza; kao dete prodat u roblje 1822. godine Koča Mehmed Husrev-paši (kasnijem velikom veziru), tokom tadašnjih zbivanja na tom ostrvu.
Ahmed Hamdi-paša 11. januar 1878. 4. februar 1878. Turčin
Ahmed Vefik-paša 4. februar 1878. 18. april 1878. Turčin iz Istanbula.
Mehmed Sadik-paša 18. april 1878. maj 1878. Turčin
Mutercim Mehmed Rušdi-paša (5. put) maj 1878. jun 1878. Turčin
Mehmed Esad Safet-paša maj 1878. oktobar 1878. Turčin
Tunuslu Hajredin-paša oktobar 1878. 28. jul 1879. Arapski Tunižanin
Ahmed Arifi-paša 28. jul 1879. septembar 1879. Turčin
Kučuk Mehmed Said-paša (1. put) 18. oktobar 1879. 9. jun 1880. Turčin (Kučuk = mali; u bukvalnom značenju: Mehmed-paša Mali, sa 1,47 m visine, najniži veliki vezir)
Senani Mehmed Kadri-paša 9. jun 1880. 12. septembar 1880. Turčin iz Antepa
Kučuk Mehmed Said-paša (2. put) 12. septembar 1880. 2. maj 1882. Turčin
Abdurahman Nuredin-paša 2. maj 1882. 12. jul 1882. Turčin iz Kjutahaja (Germijska porodica)
Kučuk Mehmed Said-paša (3. put) 12. jul 1882. 30. novembar 1882. Turčin
Ahmed Vefik-paša (2. put) 1. decembar 1882. 3. decembar 1882. Turčin
Kučuk Mehmed Said-paša (4. put) 3. decembar 1882. 24. septembar 1885. Turčin
Kibrisli Mehmed Kamil-paša (1. put) septembar 1885. septembar 1891. Kipranin
Ahmed Cevat Šakir-paša septembar 1891. jun 1895. Turčin
Kučuk Mehmed Said-paša (5. put) 9. jun 1895. 3. oktobar 1895. Turčin
Kibrisli Mehmed Kamil-paša (2. put) oktobar 1895. novembar 1895. Kipranin
Halil Rifat-paša novembar 1895. 9. novembar 1901. Turčin iz Sereza
Kučuk Mehmed Said-paša (6. put) 13. novembar 1901. 15. januar 1903. Turčin
[[Datoteka:|50px]] Avlonjali Mehmed Ferid-paša 15. januar 1903. jul 1908. Albanac iz Valone
Kučuk Mehmed Said-paša (7. put) 22. jul 1908. 6. avgust 1908. Turčin
Kibrisli Mehmed Kamil-paša (3. put) avgust 1908. februar 1909. Kipranin
Ahmed Tevfik-paša (1. put) 31. mart 1909. maj 1909. Turčin
Husejin Hilmi-paša maj 1909. januar 1910. Turčin iz Midilija
Ibrahim Haki-paša 12. januar 1910. 29. septembar 1911. Turčin
Kučuk Mehmed Said-paša (8. put) 4. oktobar 1911. 17. jul 1912. Turčin
Ahmed Muhtar-paša 22. jul 1912. 29. oktobar 1912. Turčin iz Burse
Kibrisli Mehmed Kamil-paša (4. put) oktobar 1912. 23. januar 1913. Kipranin
Mahmud Ševket-paša 23. januar 1913. 11. jun 1913. Turčin iz Bagdada
Said Halim-paša 12. jun 1913. 3. februar 1917. Egipćanin, albanskog porekla (iz porodice Kedivi iz Egipta)
Mehmed Talat-paša 4. februar 1917. 8. oktobar 1918. Turčin iz Jedrana
Ahmed Izet-paša 14. oktobar 1918. 8. novembar 1918. Turčin iz Istanbula
Ahmed Tevfik-paša (2. put) 11. novembar 1918. 10. mart 1919. Turčin
Damat Ferid-paša (1. put) 10. mart 1919. 4. oktobar 1919. Srbin iz sela Potoci, blizu Pljevalje (Damat, mladoženja Otomanske dinastije)
Ali Riza-paša 6. oktobar 1919. 2. mart 1920. Turčin iz Istanbula
Hulusi Salih-paša 8. mart 1920. 2. april 1920. Turčin iz Istanbula
Damat Ferid-paša (2. put) 5. april 1920. 18. oktobar 1920. Turčin iz sela Potoci, blizu Pljevalje (Damat, mladoženja Otomanske dinastije)
Ahmed Tevfik-paša (3. put) 21. oktobar 1920. 17. novembar 1922. Turčin, poslednji veliki vezir

Spoljašnje veze uredi