Ugar (pritoka Vrbasa)

(Preusmjereno sa Ugar)
Ugar
Ugar kanjon.JPG
Kanjon Ugra
Lokacija
Države  Bosna i Hercegovina
Hidrografija
Izvor
  – aps. visina
Vlašić (Prelivode)
1550 m m
Ušće Vrbas
Dužina 44,5 km
Pritoke Pljačkovac, Ilomska, Kobilja, Zirin potok, Kusin potok i Ugrić, a lijeve: Lužnica, Dedića i Andrijevića potok, Bunar, Oraški i Kukavički potok
Hidrologija
Sliv Crnomorski sliv
Transport
Plovnost Nije plovan

Ugar (do 1878. Brzica) je rijeka u Bosni i Hercegovini, desna pritoka Vrbasa. Izvire na Vlašiću, u području zvanom Prelivode - razvođu sa Vrbanjom, Ilomskom i Bilom, na oko 1550 m n/v. Najveće desne pritoke su mu: Pljačkovac, Ilomska, Kobilja, Zirin potok, Kusin potok i Ugrić, a lijeve: Lužnica, Dedića i Andrijevića potok, Bunar, Oraški i Kukavički potok.[1]

Nakon kraćeg i dubokog kanjona pri izvoru (do ispod Babanovca) ulazi u Pougarje, pod planinom Ranča. Nakon toga, ulazi u duboki i dugi kanjon ispod Skender Vakufa, iz kojeg izlazi tek pri ušću u Vrbas, 20-ak kilometara nizvodno od Jajca. U srednjem dijelu kanjona (gotovo okomito) se usijeca u podvlašićki plato, mjestimično i preko 500 m duboko[2][3][4]

IzvoriUredi

  1. http://www.kartabih.com/.
  2. Vojnogeografski institut, Izd. (1955): Travnik (List karte 1:100.000, Izohipse na 20 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  3. Spahić M. et al. (2000): Bosna i Hercegovina (1:250.000). Izdavačko preduzeće „Sejtarija“, Sarajevo.
  4. Mučibabić B., Ur. (1998): Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Geodetski zavod BiH, Sarajevo.