Za ostale upotrebe, v. Ušće (razvrstavanje).

Ušće je mjesto gdje se rijeka ili potok ulijeva u neku drugu rijeku, jezero ili more.

Ušće rijeke Mosel u rijeku Rajnu u Koblenzu.

Ušća rijeka koje se ulijevaju u mogu biti: