Ranča ili (lokalizam) Ranče (1433 m) je planina u centralnoj Bosni, na području općina Travnik, Dobretići i Jajce. Pritom je na njoj gotovo cijela teritorija Dobretića, (nekada) sa dvadesetak hrvatskih sela i zaselaka.

Ispod sjeveroistočnih padina Ranče protiče Ugar, oko kojeg se pruža uska dolina Pougarje. Planina je izložena prema strmim padinama Korićanskih i Ugarskih stijena, tj. prema ušćima Ilomske i Kobilje.[1][2][3][4][5]

Najviši vrhovi Ranče su Suhi vrh (1.433 m) , Gola glavica (1.464 m) i Vitorog (1.478 m).

Sa ove planine u Ugar otiče nekoliko pritoka: Dedića i Andrijevića potok, Bunar i Kukavički potok, a na jugozapad (prema [[Vrbas (rijeka)|Vrbasu): Buna, Kraljevac, Rijeka i Komatinski potok.

Ranča je bogata mješovitim listopadno-četinarskim šumskim sastijinama, koje su prošarane planinskim pašnjacima. U šumama živi karakteristična divljač za ovakve životne zajednice, između ostalih i: medvjed, vuk, lisica, divlja svinja, jazavac, jež i dr.

Reference Uredi

  1. Vojnogeografski institut, Izd. (1955): Travnik (List karte 1:100.000, Izohipse na 20 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  2. Vojnogeografski institut, Izd. (1955): Jajce (List karte 1:100.000, Izohipse na 20 m). Vojnogeografski institut, Beograd.
  3. Spahić M. et al. (2000): Bosna i Hercegovina (1:250.000). Izdavačko preduzeće „Sejtarija“, Sarajevo.
  4. kartabih
  5. Mučibabić B., Ur. (1998): Geografski atlas Bosne i Hercegovine. Geodetski zavod BiH, Sarajevo, ISBN 9958-766-00-0.

Povezano Uredi