UTC−7 je vremenska zona koja se koristi:

UTC-7: plavo (decembar), narančasto (jun), žuto (cijela godina), svjetloplavo - morska područja

Kao standardno vrijeme (cijelu godinu) uredi

Kao standardno vrijeme (sjeverna hemisfera zimi) uredi

Planinska standardna vremenska zona uredi

Kao ljetno vrijeme (sjeverna hemisfera ljeti) uredi

Pacifičko ljetno vrijeme uredi