Turnir (njem. Turnier prema starofrancuskom tornier), takmičenje većeg broja učesnika.

Turnir

Viteški turnir uredi

U srednjem vijeku viteški turnir je bio grupno ili pojedinačno takmičenje vitezova na dvorovima feudalnih vladara u različitim bojnim vještinama, umijećima i snazi, popraćeno strogo određenim ceremonijalom. Odjeća i oružje viteza sastojali su se najčešće od oklopa, koplja i štita, a ponekad (obično u pojedinačnim borbama) i mača.

Na takvim turnirima mogli su učestvovati samo plemići.

Sportski turnir uredi

Sportski turnir je borba, odn. takmičenje više pojedinaca ili ekipa u različitim granama sporta (boks, golf, karate, tenis; boćanje, fudbal, košarka, odbojka, rukomet...) i u šahu po određenim propozicijama.

Turniri se obično odvijaju u više serija nastupa ili po sistemu svaki sa svakim te obično traju kraće vrijeme i odigravaju se na jednom mjestu (iako se pojedini turniri mogu odvijati i na više lokacija, gradova ili čak država).

Ostali turniri uredi

Turniri se mogu organizovati i u bilo kojim drugim aktivnostima koje imaju takmičarski karakter, npr. u bilijaru, gou, kartanju, stolnom nogometu, videoigrama, rješavanju običnih ili logičkih zagonetaka, kvizovci, sastavljanju zagonetaka...

Neki turniri, npr. šahovski, mogu se održavati dopisnim putem ili preko interneta, a na nekima mogu učestvovati i kompjuteri (odn. specijalizirani kompjuterski programi, npr. šahovski).

Pojedinačni turniri uredi

Sportski uredi

Šahovski uredi

Ostali uredi

Vidi još uredi

Izvori uredi