Za ostala značenja, vidi Koplje (razvrstavanje).

Koplje je drevno oružje koje se koristilo za lov, odnosno rat. Poznato je od paleolitika, a široko se koristilo sve do pronalaska i razvoja vatrenog oružja. Danas je bacanje koplja jedno od disciplina lake atletike.

Primitivno koplje i nož iz nacionalnog parka Mesa Verde
Primitivno koplje i nož iz nacionalnog parka Mesa Verde

Prva koplja su bile dugačke žašiljene motke od jednog komada. Kasnije se koplje sastojalo od drvenog kopljišta (3-6 m, debljine oko 4 cm, često opšivene čohom ili životinjskom kožom) i šiljka koji se sastojao od kamena, kosti, jelenjeg roga, a kasnije i raznih metala. Neka od kopalja su znala težiti i do 18 kg.

Bod koplja obično je bio na dva brida. Ispod boda se nalazila jabučica, a ispod šiljka su se pričvrščivale ponekad zastavice, pramenovi grive i sl.

Koplje se najčešće nosilo na ramenu, ili je kod jahača bilo zakačeno o zalakticu desne ruke, oduprto o desni stremen na kome se nalazila naprava za podbočivanje koplja.

V. također

uredi