Talk (izvedeno iz persijskog preko arapskog talq) je mineral po sastavu hidratisani magnezijum silikat formule H2Mg3(SiO3)4 ili Mg3Si4O10(OH)2.

Talk

Blok talka
Opšte
KategorijaMineral
Hemijska formulaMg3Si4O10(OH)2
Identifikacija
Bojabeo do siv ili zelen
Kristalni habitusfoliated to fibrous masses
Kristalna sistemaMonokliničan
Cepljivostperfect basal cleavage
Tvrdoća po Mosu hardness1
Sjajwaxlike or pearly
OgrebBeo
Specifična težina2,5-2,8
Talk

Nastanak uredi

Talk je matamorfni mineral, dakle nastaje metamorfozom magnezijumovih minerala, kao što su piroksen, amfibol olivin i drugi slični minerali, u prisustvu ugljendioksida i vode. Proces je poznat kao karbonizacija talka ili steatizacija njim nastaje čitava serija stena poznatih kao talkovi karbonati.

Talk prvenstveno nastaje hidratacijom i karbonizacijom serpentina, po sledećoj reakciji:

Serpentin + Ugljendioksid → Talk + Magnezit + Voda

 

Talk takođe može da nastane u reakciji dolomita i silicijumdioksida:

Dolomit + Silicijum dioksid + voda → Talk+ Kalcit + Ugljen dioksid

 

Hlorit + KvarcKijanit + Talk+ H2O

Nalaženje uredi

Na području planina Radočela i Čemerna

Upotreba uredi

Iako nema široku primenu u svakodnevnom životu, Talk igra veliku ulogu u petrografiji/petrologiji, za utvrđivanje tvrdoće raznih kamenja i minerala. Takođe ima primenu, između ostalih materijala, u obradi kamena procesom glačanja.

 
Talkov prah

Sigurnost uredi

Nekoliko studija je našlo vezu između talka i plućnih problema,[1] raka pluća,[2][3] raka kože i raka jajnika.[4]

Vidi još uredi

Literatura uredi